חוג לאחר תואר

 

שנה א'

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון המעוניינים ללמוד בביה"ס לכלכלה כחוג לימודים נוסף.

בתום לימודיהם בביה"ס לכלכלה יהיו בוגרי התכנית זכאים לתואר "בוגר אוניברסיטה" במתכונת חוג לאחר תואר.

שנות התקן לתואר הן 3 שנים. ניתן לסיים את הלימודים בשנתיים על פי התכנית שבטבלה הר"מ.

תלמידי התכנית חייבים בהיקף של 61 ש"ס בביה"ס לכלכלה.

הכרה בקורסים:

תלמיד בעל תואר ראשון אשר למד תחום דיסציפלינרי קרוב רשאי לקבל פטור מקורסים חופפים בהיקף של עד 1/4ממכסת השעות בביה"ס לכלכלה. ​.

תלמיד, הלומד חוג אחד בתכנית דו-חוגית (חוג לאחר תואר) או תואר ראשון נוסף בתכנית חד-חוגית, יהיה חייב ללמוד את מלוא מכסת השעות לתואר. הפטורים שיינתנו לתלמיד על סמך קורסים שנכללו בתואר קודם יהיו פטורי המרה ויחייבו את התלמיד בהשלמת מלוא מכסת השעות לתואר.

ניתן יהיה להכיר עד 1/4 מתכנית הלימודים לתואר בקורסי חובה אם הפטורים מתבססים על קורסים שלא נכללו בתואר אחר.

פטורים שיינתנו לתלמיד על סמך קורסים שלא נכללו בתואר אחר לא יחייבו את התלמיד בהחזרת שעות בקורסי בחירה.

בכל מקרה חייב התלמיד לפחות 3/4 מתכנית הלימודים של החוג.

 

להלן רשימת קורסי החובה והדרישות המוקדמות לכל קורס. חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הדרישות המוקדמות[1]

1011.1102

יסודות הכלכלה [2]

5

 אין

1011.1108

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א' 

5

 אין

1011.1110

מתמטיקה לכלכלנים א' 

4

 אין

 

סמסטר ב'

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הדרישות המוקדמות[1]

1011.2110

המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית [3]

2

לימוד בעבר או במקביל של יסודות הכלכלה ומתמטיקה א'

1011.1109

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'

4

לימוד בעבר וזכאות להיבחן בסטטיסטיקה לכלכלנים א'

1011.1112

מתמטיקה לכלכלנים ב'

4

לימוד בעבר וזכאות להיבחן במתמטיקה לכלכלנים א'

1011.2103

מיקרו כלכלה א'  - קבלת החלטות כלכליות[4]

5

ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א' - לא יאוחר ממועד ב'
לימוד במקביל של מתמטיקה לכלכלנים ב'


 

שנה ב'

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הדרישות המוקדמות[1]

1011.2109

מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

5

ציון עובר במתמטיקה לכלכלנים א'+ב'
לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'

1011.2102

מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

4

ציון עובר במתמטיקה לכלכלנים א'+ב'
לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
​לימוד בעבר או במקביל של מיקרו כלכלה ב' והמשק הישראלי
 

1011.2106

מבוא לאקונומטריקה

6

ציון עובר בסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב' ובמתמטיקה לכלכלנים א'
נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב'
לימוד בעבר או במקביל של מיקרו כלכלה א'

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש"ס

הדרישות המוקדמות[1]

1011.2104

מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

5

ציון עובר בקורסי החובה של שנה א',
לימוד בעבר או במקביל​ של מיקרו כלכלה ב'

1011.2105

מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

4

ציון עובר בקורסי החובה של שנה א',
לימוד בעבר וזכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'

  קורסי בחירה[2] 4 ציון עובר במיקרו כלכלה ב' ומאקרו כלכלה א'
  סמינר 4 ציון עובר במיקרו כלכלה ב' ומאקרו כלכלה א'

שקלול ציון גמר

קיימים הבדלים בין תכניות הלימוד השונות (הן במכסה הכוללת של שעות לימוד והן במכסת קורסי החובה). אם במהלך הלימודים חל שינוי במכסת שעות החובה בתכנית, יחול שינוי מפצה במכסת שעות הבחירה. בכל מקרה חייב התלמיד לעמוד במכסת השעות הכוללת שנקבעה בתכנית.
הידיעון המחייב לצורך קביעת מכסת השעות בכלכלה הוא הידיעון של שנת הלימודים בה החל התלמיד את לימודיו בביה"ס לכלכלה (בחידוש לימודים תיקבע המכסה ע"י ראש תכנית הב.א.).

בקשה לציון גמר יש להגיש באמצעות "מידע אישי לתלמיד", רק לאחר שכל הציונים עודכנו ברשומת הציונים של התלמיד.
קורסים עודפים - עם הגשת הבקשה יש לציין אלו קורסים לא לשקלל בציון הגמר.
בחישוב ציון הגמר יוודא התלמיד כי ברשומת הציונים בכלכלה מופיעים רק קורסים האמורים להשתקלל בציון הגמר בכלכלה.

לא ניתן לסיים לימודים ללא השלמת כל מכסת השעות

קלול הציונים ייעשה לפי המפתח הבא:

שם הקורס מספר נקודות
יסודות הכלכלה 5
המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית 2
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א' 5
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב' 4
מתמטיקה לכלכלנים א' 4
מתמטיקה לכלכלנים ב' 4
מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות 5
מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי 5
מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים 5
מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה 4
מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח 4
מבוא לאקונומטריקה 6
סמינר  4
קורסי בחירה נקודה אחת לכל ש"ס

[1] דרישות מוקדמות -
לימוד בעבר וזכאות = הגיש תרגילים ועמד בחובות הקורס 
נבחן = נגש לבחינהעבר או נכשל
ציון עובר = 60 ומעלה
חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.
[2] מכסת שעות הבחירה המחייבת היא ההפרש בין סך השעות הכולל לסך שעות החובה. אם במהלך הלימודים חל שינוי במכסת שעות החובה בתכנית הלימודים, יחול שינוי מפצה במכסת שעות הבחירה. בכל מקרה חייב התלמיד לעמוד במכסת השעות הכוללת בתכנית בהתאם לשנה בה החל התלמיד את לימודיו בכלכלה.
חובת לימוד קורס בחירה באנגלית
תלמיד חייב בלימוד קורס אחד לפחות מתכנית הלימודים בשפה האנגלית. היקף הקורס יהיה 2 ש"ס לפחות. והבחינה בו תהיה באנגלית.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>