מערכת שעות - סמסטר ב' - תואר ראשון

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
שנת הלימודים תש"ף
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1011.1102.10 יסודות הכלכלה שיעור ב 09:00 12:00 011 ברגלס גב' עופר גליה
ב' 1011.1102.11 יסודות הכלכלה תרגיל ה 10:00 12:00 009 ברגלס גב' מעיין ים
___________________________________________________________
ב' 1011.1108.07 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 09:00 12:00 011 ברגלס גב' כץ לאה
ב' 1011.1108.08 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ב 12:00 14:00 011 ברגלס גב' כץ לאה
___________________________________________________________
ב' 1011.1109.03 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור א 08:00 10:00 012 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
ב' 1011.1109.04 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל א 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
_______________________
ב' 1011.1109.05 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ב 08:00 10:00 010 ברגלס מר פרוסטיג צביאל
ב' 1011.1109.06 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ב 10:00 12:00 010 ברגלס מר פרוסטיג צביאל
_______________________
ב' 1011.1109.07 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ג 14:00 16:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
ב' 1011.1109.08 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ג 16:00 18:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
___________________________________________________________
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 12:00 14:00 010 ברגלס ד"ר דוראל ללה
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 14:00 16:00 010 ברגלס ד"ר דוראל ללה
___________________________________________________________
_______________________
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 12:00 14:00 012 ברגלס מר ארז רון
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 12:00 14:00 012 ברגלס מר ארז רון
_______________________
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 14:00 16:00 012 ברגלס מר מוזיקנטוב יבגני
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 14:00 16:00 012 ברגלס מר מוזיקנטוב יבגני
_______________________
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ג 08:00 10:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ה 09:00 11:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
___________________________________________________________
ב' 1011.2103.04 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור א 16:00 19:00 012 ברגלס פרופ' גלבוע יצחק
ב' 1011.2103.05 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ד 08:00 10:00 001 ברגלס גב' לב עדי
ב' 1011.2103.06 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ד 10:00 12:00 001 ברגלס גב' לב עדי
_______________________
ב' 1011.2103.07 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור ד 08:00 11:00 012 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
ב' 1011.2103.08 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 10:00 12:00 012 ברגלס מר עוזרי עופר
ב' 1011.2103.09 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 14:00 16:00 012 ברגלס מר עוזרי עופר
_______________________
ב' 1011.2103.10 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור ה 11:00 14:00 012 ברגלס ד"ר פרשטמן דניאל
ב' 1011.2103.11 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 10:00 12:00 010 ברגלס גב' ויסמן הדר
ב' 1011.2103.12 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 12:00 14:00 001 ברגלס גב' ויסמן הדר
___________________________________________________________
ב' 1011.2500.01 חשבונאות לכלכלנים שו"ת ב 16:00 18:00 010 ברגלס ד"ר אינגבר גלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2110.01 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 14:00 16:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' ליידרמן ליאונרדו
ב' 1011.2110.02 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 16:00 18:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' ליידרמן ליאונרדו
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר ב' תש"ף
שנים ב' ג' - קורסי חובה
ב' 1011.2102.10 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ג 09:00 12:00 011 ברגלס ד"ר סטי עופר
ב' 1011.2102.11 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 12:00 14:00 011 ברגלס מר בן בשט יוני
___________________________________________________________
ב' 1011.2109.10 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור א 16:00 19:00 010 ברגלס פרופ' נאמן צבי
ב' 1011.2109.11 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 14:00 16:00 011 ברגלס מר סברין רום
ב' 1011.2109.12 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 18:00 20:00 011 ברגלס מר סברין רום
___________________________________________________________
ב' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 19:00 21:00 012 ברגלס דר' ששון רועי
ב' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה שיעור ג 16:00 18:00 012 ברגלס דר' ששון רועי
ב' 1011.2106.11 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 108 נפתלי גב' צור דה לה וגה נועה
ב' 1011.2106.12 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 14:00 16:00 010 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
___________________________________________________________
ב' 1011.2105.03 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ב 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
ב' 1011.2105.04 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ג 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
ב' 1011.2105.05 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ה 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
_______________________
ב' 1011.2105.06 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 12:00 14:00 010 ברגלס מר אודאי רועי
ב' 1011.2105.07 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 14:00 16:00 001 ברגלס מר אודאי רועי
ב' 1011.2105.08 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ד 12:00 14:00 001 ברגלס מר כהן אסף
ב' 1011.2105.09 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ד 17:00 19:00 010 ברגלס מר כהן אסף
ב' 1011.2105.10 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 14:00 16:00 001 ברגלס גב' פוקס הדר
ב' 1011.2105.11 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 16:00 18:00 001 ברגלס גב' פוקס הדר
___________________________________________________________
ב' 1011.2104.06 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 09:00 12:00 010 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
ב' 1011.2104.07 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 14:00 17:00 010 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
_______________________
ב' 1011.2104.08 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 14:00 16:00 001 ברגלס מר קריסטל מיכאל
ב' 1011.2104.09 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 18:00 20:00 011 ברגלס מר קריסטל מיכאל
ב' 1011.2104.10 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 16:00 18:00 001 ברגלס מר יברכיהו דורון
ב' 1011.2104.11 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 18:00 20:00 001 ברגלס מר יברכיהו דורון
__________________________________________
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר ב' תש"ף
קורסי בחירה
ב' 1011.3191.01 Introduction to Financial Economics** שו"ת א 09:00 12:00 010 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3220.01 מדיניות כלכלית בישראל** שו"ת ה 12:00 15:00 004 נפתלי פרופ' בן- דוד דן
 • הקורס שייך לתחום כלכלת ישראל
 • ב' 1011.3334.01 החלטות בתנאי אי ודאות שו"ת א 12:00 14:00 011 ברגלס פרופ' גלבוע יצחק
  ב' 1011.3474.01 הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית** שו"ת ה 16:00 18:00 010 ברגלס ד"ר שלם רועי
 • הקורס שייך לתחום כלכלת ישראל
 • ב' 1011.3483.01 מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה שו"ת ה 10:00 12:00 011 ברגלס פרופ' הרקוביץ צבי
  ב' 1011.3509.01 אופציות ושווקים פיננסיים שו"ת ב 12:00 14:00 001 ברגלס מר בן יהודה שלומי
  ב' 1011.3550.01 הסטוריה כלכלית שו"ת ד 12:00 14:00 010 ברגלס ד"ר גולדברג דרור
  בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
  סמסטר ב' תש"ף
  סמינרים
  ב' 1011.3560.02 משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים** סמינר ג 10:00 12:00 008 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 17/03/20
 • ב' 1011.3561.02 נושאים במאקרו כלכלה** סמינר א 10:00 12:00 008 ברגלס ד"ר וייס דוד
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 08/03/20
 • ב' 1011.3562.02 נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה** סמינר ב 10:00 12:00 009 ברגלס ד"ר וייסבורד שרית
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 16/3/20
 • ב' 1011.3563.02 כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים** סמינר ג 10:00 12:00 009 ברגלס פרופ' כהן אלמה
  פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 17/3/20
  ב' 1011.3564.02 נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך סמינר ב 10:00 12:00 008 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 16/3/20
 • ב' 1011.3566.02 יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים** סמינר ב 12:00 14:00 008 ברגלס ד"ר בירד דניאל
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 09/03/2020
 • ב' 1011.3571.01 כלכלה, רווחה ומוסר** סמינר ד 10:00 12:00 101 ברגלס ד"ר סטי עופר
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 11/03/20
 • ב' 1011.3575.01 נושאים בתאוריה מיקרו-כלכלית** סמינר ה 16:00 18:00 009 ברגלס ד"ר פרשטמן דניאל
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 12/3/20
 • ב' 1011.3576.01 תכנון שווקים** סמינר א 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' אליעז כפיר
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 15/03/20
 • ב' 1011.3577.02 כלכלת משפחה** סמינר א 10:00 12:00 101 ברגלס פרופ' חזן משה
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 08/03/2020
 • ב' 1011.3579.01 סוגיות במימון חברות ומשקי בית** סמינר א 13:00 15:00 008 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 15/3/20
 • אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive