מערכת שעות - סמסטר ב' - תואר ראשון

בית הספר לכלכלה

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
שנת הלימודים תשפ"א
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1011.1102.11 יסודות הכלכלה שיעור ב 09:00 12:00 012 ברגלס גב' עופר גליה
ב' 1011.1102.12 יסודות הכלכלה תרגיל ה 10:00 12:00 012 ברגלס גב' מעיין ים
___________________________________________________________
ב' 1011.1108.07 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 09:00 12:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
ב' 1011.1108.08 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל א 12:00 14:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
___________________________________________________________
ב' 1011.1109.03 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור א 08:00 10:00 012 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
ב' 1011.1109.04 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל א 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
_______________________
ב' 1011.1109.05 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ב 08:00 10:00 010 ברגלס ד"ר פרל ניר
ב' 1011.1109.06 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ב 10:00 12:00 010 ברגלס ד"ר פרל ניר
_______________________
ב' 1011.1109.07 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ג 14:00 16:00 010 ברגלס מר קנדל ברק
ב' 1011.1109.08 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ג 16:00 18:00 010 ברגלס מר קנדל ברק
_______________________
ב' 1011.1109.09 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ה 16:00 18:00 מר קנדל ברק
ב' 1011.1109.10 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ה 18:00 20:00 מר קנדל ברק
___________________________________________________________
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 14:00 16:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
___________________________________________________________
_______________________
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 12:00 14:00 010 ברגלס מר ארז רון
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 12:00 14:00 010 ברגלס מר ארז רון
_______________________
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 14:00 16:00 012 ברגלס מר מוזיקנטוב יבגני
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 14:00 16:00 012 ברגלס מר מוזיקנטוב יבגני
_______________________
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ג 08:00 10:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ה 09:00 11:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
___________________________________________________________
ב' 1011.2103.04 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור א 16:00 19:00 012 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
ב' 1011.2103.05 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור ד 08:00 11:00 012 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
ב' 1011.2103.06 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור ה 11:00 14:00 010 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
_______________________
ב' 1011.2103.07 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 10:00 12:00 012 ברגלס מר עוזרי עופר
ב' 1011.2103.08 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 14:00 16:00 001 ברגלס מר עוזרי עופר
ב' 1011.2103.09 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ב 16:00 18:00 012 ברגלס מר קנכט ארז
ב' 1011.2103.10 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 12:00 14:00 010 ברגלס גב' ויסמן הדר
ב' 1011.2103.11 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 10:00 12:00 010 ברגלס גב' ויסמן הדר
ב' 1011.2103.12 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 12:00 14:00 012 ברגלס מר צבאג אלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2500.01 חשבונאות לכלכלנים שו"ת ב 16:00 18:00 010 ברגלס ד"ר אינגבר גלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2110.01 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 14:00 16:00 012 ברגלס פרופ' ליידרמן ליאונרדו
ב' 1011.2110.02 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 16:00 18:00 012 ברגלס פרופ' ליידרמן ליאונרדו
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר ב' תשפ"א
שנים ב' ג' - קורסי חובה
ב' 1011.2102.10 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ג 08:00 11:00 011 ברגלס מר בן יהודה שלומי
ב' 1011.2102.11 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 12:00 14:00 011 ברגלס גב' גת דינה
ב' 1011.2102.12 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 16:00 18:00 011 ברגלס גב' גת דינה
___________________________________________________________
ב' 1011.2109.10 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור א 16:00 19:00 010 ברגלס פרופ' נאמן צבי
ב' 1011.2109.11 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 16:00 18:00 011 ברגלס מר סברין רום
ב' 1011.2109.12 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 18:00 20:00 011 ברגלס מר סברין רום
___________________________________________________________
ב' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה שיעור ב 12:00 14:00 001 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
ב' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 12:00 14:00 001 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
ב' 1011.2106.11 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 08:00 10:00 009 ברגלס מר צבאג אלי
ב' 1011.2106.12 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 009 ברגלס מר צבאג אלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2105.04 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ב 08:00 11:00 ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
ב' 1011.2105.05 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ג 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
ב' 1011.2105.06 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ה 08:00 11:00 ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
_______________________
ב' 1011.2105.07 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 14:00 16:00 גב' פוקס הדר
ב' 1011.2105.08 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 16:00 18:00 001 ברגלס גב' פוקס הדר
ב' 1011.2105.09 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 12:00 14:00 גב' מילר שלי
ב' 1011.2105.10 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 14:00 16:00 001 ברגלס גב' מילר שלי
ב' 1011.2105.11 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ד 12:00 14:00 גב' שטיין חיימוב שלומית
ב' 1011.2105.12 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ד 17:00 19:00 001 ברגלס גב' שטיין חיימוב שלומית
___________________________________________________________
ב' 1011.2104.06 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 09:00 12:00 001 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
ב' 1011.2104.07 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 14:00 17:00 001 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
_______________________
ב' 1011.2104.08 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 14:00 16:00 011 ברגלס מר קריסטל מיכאל
ב' 1011.2104.09 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 18:00 20:00 011 ברגלס מר קריסטל מיכאל
ב' 1011.2104.10 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 16:00 18:00 001 ברגלס מר ליטמן נועם
ב' 1011.2104.11 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 18:00 20:00 001 ברגלס מר ליטמן נועם
__________________________________________
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר ב' תשפ"א
קורסי בחירה
ב' 1011.3191.01 Introduction to Financial Economics** שו"ת א 09:00 12:00 פרופ' ברגמן נתאי
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3193.01 כלכלה בעולם ה- Big Data שו"ת ד 18:00 21:00 010 ברגלס דר' ששון רועי
  ב' 1011.3483.01 מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה שו"ת ה 10:00 12:00 011 ברגלס פרופ' הרקוביץ צבי
  ב' 1011.3484.01 צדק חלוקתי שו"ת ג 13:00 16:00 009 ברגלס פרופ' סגל עוזי
  ב' 1011.3484.01 צדק חלוקתי** שו"ת ד 15:00 18:00 009 ברגלס פרופ' סגל עוזי
 • הקורס בהיקף 2 ש"ס. יתקיים בצורה מרוכזת פעמיים בשבוע.
 • בתאריכים: 11/05/21 - 08/06/21
 • ב' 1011.3471.01 נושאים בכלכלת אינפורמציה שו"ת ג 09:00 11:00 008 ברגלס ד"ר בירד דניאל
  ב' 1011.3512.01 Rationality and Decision Making ** שו"ת ג 16:00 19:00 009 ברגלס פרופ' דקל עדי
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3550.01 הסטוריה כלכלית שו"ת ד 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר גולדברג דרור
  ב' 1011.4605.01 שיטות מתמטיות בכלכלה שו"ת ב 08:00 10:00 001 ברגלס ד"ר סגל זף
  ב' 1011.4605.01 שיטות מתמטיות בכלכלה שו"ת ד 08:00 10:00 011 ברגלס ד"ר סגל זף
  בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
  סמסטר ב' תשפ"א
  סמינרים
  ב' 1011.3560.02 משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים סמינר א 10:00 12:00 008 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
  ב' 1011.3564.02 נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך סמינר ב 10:00 12:00 009 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
  ב' 1011.3565.01 נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבורית סמינר ב 10:00 12:00 101 ברגלס ד"ר סטי עופר
  ב' 1011.3566.01 יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים סמינר ב 12:00 14:00 008 ברגלס ד"ר בירד דניאל
  ב' 1011.3569.01 נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית סמינר ב 09:00 11:00 ד"ר ספורטא איתי
  ב' 1011.3575.01 נושאים בכלכלה ארגונית סמינר ה 16:00 18:00 008 ברגלס ד"ר פרשטמן דניאל
  ב' 1011.3576.01 עיצוב שווקים סמינר א 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' אליעז כפיר
  ב' 1011.3579.01 סוגיות במימון חברות ומשקי בית סמינר א 13:00 15:00 008 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
  ב' 1011.3572.02 מאקרו כלכלה ושוק העבודה סמינר ב 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' ישיב ערן
  ב' 1011.3580.01 החלטות ומשחקים סמינר ג 14:00 16:00 פרופ' דקל עדי
  ב' 1011.3581.01 תיאוריה כלכלית: רציונליות מוגבלת של צרכנים** סמינר ג 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' שפיגלר רן
 • מומלץ להרשם לקורס נושאים בתורת המשחקים (10113132)
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive