מערכת שעות - סמסטר ב' - תואר ראשון

בית הספר לכלכלה

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
שנת הלימודים תשפ"ב
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1011.1102.11 יסודות הכלכלה שיעור ב 09:00 12:00 011 ברגלס גב' עופר גליה
ב' 1011.1102.12 יסודות הכלכלה תרגיל ה 10:00 12:00 001 ברגלס גב' מעיין ים
___________________________________________________________
ב' 1011.1108.07 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 09:00 12:00 011 ברגלס ד"ר אגאי נירית
ב' 1011.1108.08 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל א 12:00 14:00 406 וולפסון ד"ר אגאי נירית
___________________________________________________________
ב' 1011.1109.03 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור א 08:30 10:00 010 ברגלס מר רוטבוים אביעד
ב' 1011.1109.04 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל א 12:00 14:00 012 ברגלס מר רוטבוים אביעד
_______________________
ב' 1011.1109.05 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ב 08:00 10:00 010 ברגלס ד"ר פרל אפרת
ב' 1011.1109.06 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ב 10:00 12:00 010 ברגלס ד"ר פרל אפרת
_______________________
ב' 1011.1109.07 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ג 14:00 16:00 012 ברגלס מר רוטבוים אביעד
ב' 1011.1109.08 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ג 16:00 18:00 012 ברגלס מר רוטבוים אביעד
_______________________
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 14:00 16:00 011 ברגלס פרופ' להר אלי
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 14:00 16:00 011 ברגלס פרופ' להר אלי
___________________________________________________________
_______________________
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 12:00 14:00 010 ברגלס מר ארז רון
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 12:00 14:00 אולם זאב סגל מר ארז רון
_______________________
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 14:00 16:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 14:00 16:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
_______________________
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ג 08:00 10:00 001 ברגלס דר' שפרוך דני
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ה 09:00 11:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
___________________________________________________________
ב' 1011.2103.04 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור א 16:00 19:00 012 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
ב' 1011.2103.05 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור ד 08:00 11:00 012 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
ב' 1011.2103.06 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור ה 11:00 14:00 012 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
_______________________
ב' 1011.2103.07 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 10:00 12:00 001 ברגלס מר לבנטר דור
ב' 1011.2103.08 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 14:00 16:00 001 ברגלס מר לבנטר דור
ב' 1011.2103.09 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ב 16:00 18:00 001 ברגלס מר צבאג אלי
ב' 1011.2103.10 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 12:00 14:00 011 ברגלס מר עוזרי עופר
ב' 1011.2103.11 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 10:00 12:00 001 ברגלס מר צבאג אלי
ב' 1011.2103.12 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 12:00 14:00 204 נפתלי מר צבאג אלי
ב' 1011.2103.13 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 10:00 12:00 011 ברגלס מר עוזרי עופר
___________________________________________________________
ב' 1011.2500.01 חשבונאות לכלכלנים שו"ת ב 16:00 18:00 012 ברגלס ד"ר אינגבר גלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2110.01 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 14:00 16:00 001 שאפל פרופ' ליידרמן ליאונרדו
ב' 1011.2110.02 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 16:00 18:00 001 שאפל פרופ' ליידרמן ליאונרדו
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר ב' תשפ"ב
שנים ב' ג' - קורסי חובה
ב' 1011.2102.11 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ג 08:00 11:00 010 ברגלס גב' גת דינה
ב' 1011.2102.12 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 12:00 14:00 010 ברגלס גב' גת דינה
ב' 1011.2102.13 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 14:00 16:00 010 ברגלס גב' גת דינה
___________________________________________________________
ב' 1011.2109.11 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור א 16:00 19:00 010 ברגלס ד"ר בינסקי הדר
ב' 1011.2109.12 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 16:00 18:00 011 ברגלס מר סברין רום
ב' 1011.2109.13 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 18:00 20:00 011 ברגלס מר סברין רום
___________________________________________________________
ב' 1011.2106.12 מבוא לאקונומטריקה שיעור ב 12:00 14:00 012 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
ד"ר שלוסר אנליה
ב' 1011.2106.12 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 12:00 14:00 012 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
ד"ר שלוסר אנליה
ב' 1011.2106.13 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 08:00 10:00 001 ברגלס גב' לב עדי
מר גרין חגי
ב' 1011.2106.14 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 010 ברגלס גב' לב עדי
מר גרין חגי
ב' 1011.2106.15 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 009 ברגלס גב' עמר גיל
___________________________________________________________
ב' 1011.2105.05 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ב 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
ב' 1011.2105.06 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ג 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
ב' 1011.2105.07 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ה 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
_______________________
ב' 1011.2105.08 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 14:00 16:00 010 ברגלס גב' שטיין חיימוב שלומית
ב' 1011.2105.09 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 16:00 18:00 011 ברגלס גב' שטיין חיימוב שלומית
ב' 1011.2105.10 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 12:00 14:00 012 ברגלס גב' מילר שלי
ב' 1011.2105.11 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 14:00 16:00 011 ברגלס גב' מילר שלי
ב' 1011.2105.12 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ד 12:00 14:00 011 ברגלס מר לביא ניר
ב' 1011.2105.13 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ד 17:00 19:00 011 ברגלס מר לביא ניר
ב' 1011.2105.14 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 12:00 14:00 010 ברגלס גב' מילר שלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2104.05 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 08:00 11:00 010 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
ב' 1011.2104.06 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 11:00 14:00 010 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
ב' 1011.2104.07 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 14:00 17:00 010 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
_______________________
ב' 1011.2104.08 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 14:00 16:00 001 ברגלס גב' אתגר יצחקי דנה
ב' 1011.2104.09 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 18:00 20:00 001 ברגלס גב' אתגר יצחקי דנה
ב' 1011.2104.10 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 16:00 18:00 001 ברגלס גב' שגיב אביגיל
ב' 1011.2104.11 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 18:00 20:00 001 ברגלס גב' שגיב אביגיל
ב' 1011.2104.12 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 16:00 18:00 011 ברגלס מר עוזרי עופר
__________________________________________
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר ב' תשפ"ב
קורסי בחירה
ב' 1011.3132.01 מבוא לתורת המשחקים שו"ת א 16:00 19:00 001 ברגלס פרופ' שפיגלר רן
ב' 1011.3191.01 Introduction to Financial Economics** שו"ת א 09:00 12:00 012 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3193.01 כלכלה בעולם ה- Big Data שו"ת ד 18:00 21:00 010 ברגלס דר' ששון רועי
  ב' 1011.3483.01 מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה שו"ת ה 12:00 14:00 001 ברגלס פרופ' הרקוביץ צבי
  ב' 1011.3484.01 צדק חלוקתי שו"ת ג 13:00 16:00 001 ברגלס פרופ' סגל עוזי
  ב' 1011.3484.01 צדק חלוקתי** שו"ת ד 15:00 18:00 001 ברגלס פרופ' סגל עוזי
 • הקורס בהיקף 2 ש"ס. יתקיים בצורה מרוכזת פעמיים בשבוע.
 • מפגש ראשון יתקיים בתאריך 17/05/22 מפגש אחרון ב-08/06/22
 • ב' 1011.3512.01 Rationality and Decision Making ** שו"ת ד 09:00 12:00 001 ברגלס פרופ' דקל עדי
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3550.01 הסטוריה כלכלית שו"ת ד 12:00 14:00 001 ברגלס ד"ר גולדברג דרור
  ב' 1011.3220.01 מדיניות כלכלית בישראל שו"ת ה 09:00 12:00 101 נפתלי פרופ' בן- דוד דן
  ב' 1011.4605.01 שיטות מתמטיות לכלכלנים שו"ת א 12:00 14:00 011 ברגלס ד"ר פריד סלע
  ב' 1011.4605.01 שיטות מתמטיות לכלכלנים שו"ת ב 10:00 12:00 001 ברגלס ד"ר פריד סלע
  בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
  סמסטר ב' תשפ"ב
  סמינרים
  ב' 1011.3560.02 משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים סמינר א 10:00 12:00 008 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
  ב' 1011.3562.01 סמינר בכלכלת תקשורת סמינר ה 13:00 15:00 009 ברגלס ד"ר לוי רועי
  ב' 1011.3564.01 נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך סמינר ב 10:00 12:00 008 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
  ב' 1011.3565.01 נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבורית סמינר ב 10:00 12:00 009 ברגלס ד"ר סטי עופר
  ב' 1011.3566.01 יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים סמינר ב 12:00 14:00 009 ברגלס ד"ר בירד דניאל
  ב' 1011.3569.01 נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית סמינר ב 09:00 11:00 101 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
  ב' 1011.3572.02 מאקרו כלכלה ושוק העבודה סמינר ב 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' ישיב ערן
  ב' 1011.3573.01 פריקונומיקס: סמינר בכלכלה פופולרית סמינר ב 12:00 14:00 008 ברגלס פרופ' נאמן צבי
  ב' 1011.3575.02 נושאים בכלכלה ארגונית סמינר ה 16:00 18:00 008 ברגלס ד"ר פרשטמן דניאל
  ב' 1011.3576.01 עיצוב שווקים סמינר א 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' אליעז כפיר
  ב' 1011.3577.02 כלכלת משפחה סמינר ה 12:00 14:00 101 ברגלס פרופ' חזן משה
  ב' 1011.3578.02 אי שיוויון כלכלי סמינר ד 16:00 18:00 101 ברגלס ד"ר דניאלי אורן
  ב' 1011.3580.01 החלטות ומשחקים סמינר ד 12:00 14:00 101 ברגלס פרופ' דקל עדי
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>