מערכת שעות - סמסטר ב' - תואר ראשון

בית הספר לכלכלה

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
שנת הלימודים תשפ"ב
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1011.1102.11 יסודות הכלכלה שיעור ב 09:00 12:00 011 ברגלס גב' עופר גליה
ב' 1011.1102.12 יסודות הכלכלה תרגיל ה 10:00 12:00 011 ברגלס גב' מעיין ים
___________________________________________________________
ב' 1011.1108.07 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 09:00 12:00 011 ברגלס ד"ר אגאי נירית
ב' 1011.1108.08 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל א 12:00 14:00 ד"ר אגאי נירית
___________________________________________________________
ב' 1011.1109.03 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור א 08:30 10:00 מר רוטבוים אביעד
ב' 1011.1109.04 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל א 12:00 14:00 מר רוטבוים אביעד
_______________________
ב' 1011.1109.05 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ב 08:00 10:00 ד"ר פרל אפרת
ב' 1011.1109.06 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ב 10:00 12:00 ד"ר פרל אפרת
_______________________
ב' 1011.1109.07 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ג 14:00 16:00 מר רוטבוים אביעד
ב' 1011.1109.08 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ג 16:00 18:00 מר רוטבוים אביעד
_______________________
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 14:00 16:00 פרופ' להר אלי
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 14:00 16:00 פרופ' להר אלי
___________________________________________________________
_______________________
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 12:00 14:00 מר ארז רון
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 12:00 14:00 מר ארז רון
_______________________
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 14:00 16:00 ד"ר מוזיקנטוב יבגני
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 14:00 16:00 ד"ר מוזיקנטוב יבגני
_______________________
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ג 08:00 10:00 דר' שפרוך דני
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ה 09:00 11:00 דר' שפרוך דני
___________________________________________________________
ב' 1011.2103.04 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור א 16:00 19:00 פרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
ב' 1011.2103.05 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור ד 08:00 11:00 פרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
ב' 1011.2103.06 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור ה 11:00 14:00 פרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
_______________________
ב' 1011.2103.07 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 10:00 12:00 מר לבנטר דור
ב' 1011.2103.08 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 14:00 16:00 מר לבנטר דור
ב' 1011.2103.09 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ב 16:00 18:00 גב' עמר גיל
ב' 1011.2103.10 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 12:00 14:00 מר עוזרי עופר
ב' 1011.2103.11 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 10:00 12:00 מר צבאג אלי
ב' 1011.2103.12 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 12:00 14:00 מר צבאג אלי
ב' 1011.2103.13 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 10:00 12:00 מר עוזרי עופר
___________________________________________________________
ב' 1011.2500.01 חשבונאות לכלכלנים שו"ת ב 16:00 18:00 ד"ר אינגבר גלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2110.01 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 14:00 16:00 פרופ' ליידרמן ליאונרדו
ב' 1011.2110.02 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 16:00 18:00 פרופ' ליידרמן ליאונרדו
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר ב' תשפ"ב
שנים ב' ג' - קורסי חובה
ב' 1011.2102.11 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ג 08:00 11:00 ד"ר וייסמן דארין
ב' 1011.2102.12 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 12:00 14:00 גב' גת דינה
ב' 1011.2102.13 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 14:00 16:00 גב' גת דינה
___________________________________________________________
ב' 1011.2109.11 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור א 16:00 19:00 ד"ר בינסקי הדר
ב' 1011.2109.12 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 16:00 18:00 מר סברין רום
ב' 1011.2109.13 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 18:00 20:00 מר סברין רום
___________________________________________________________
ב' 1011.2106.12 מבוא לאקונומטריקה שיעור ב 12:00 14:00 גב' צור דה לה וגה נועה
ב' 1011.2106.12 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 12:00 14:00 גב' צור דה לה וגה נועה
ב' 1011.2106.13 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 08:00 10:00 גב' לב עדי
ב' 1011.2106.14 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 גב' לב עדי
___________________________________________________________
ב' 1011.2105.05 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ב 08:00 11:00 ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
ב' 1011.2105.06 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ג 08:00 11:00 ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
ב' 1011.2105.07 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ה 08:00 11:00 ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
_______________________
ב' 1011.2105.08 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 14:00 16:00 גב' שטיין חיימוב שלומית
ב' 1011.2105.09 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 16:00 18:00 גב' שטיין חיימוב שלומית
ב' 1011.2105.10 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 12:00 14:00 גב' מילר שלי
ב' 1011.2105.11 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 14:00 16:00 גב' מילר שלי
ב' 1011.2105.12 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ד 12:00 14:00 מר לביא ניר
ב' 1011.2105.13 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ד 17:00 19:00 מר לביא ניר
ב' 1011.2105.14 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 12:00 14:00 גב' מילר שלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2104.05 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 08:00 11:00 ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
ב' 1011.2104.06 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 11:00 14:00 ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
ב' 1011.2104.07 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 14:00 17:00 ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
_______________________
ב' 1011.2104.08 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 14:00 16:00 גב' אתגר יצחקי דנה
ב' 1011.2104.09 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 18:00 20:00 גב' אתגר יצחקי דנה
ב' 1011.2104.10 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 16:00 18:00 גב' שגיב אביגיל
ב' 1011.2104.11 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 18:00 20:00 גב' שגיב אביגיל
ב' 1011.2104.12 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 16:00 18:00 מר עוזרי עופר
__________________________________________
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר ב' תשפ"ב
קורסי בחירה
ב' 1011.3132.01 מבוא לתורת המשחקים שו"ת א 16:00 19:00 001 ברגלס פרופ' שפיגלר רן
ב' 1011.3191.01 Introduction to Financial Economics** שו"ת א 09:00 12:00 012 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3193.01 כלכלה בעולם ה- Big Data שו"ת ד 18:00 21:00 010 ברגלס דר' ששון רועי
  ב' 1011.3483.01 מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה שו"ת ה 12:00 14:00 001 ברגלס פרופ' הרקוביץ צבי
  ב' 1011.3484.01 צדק חלוקתי שו"ת ג 13:00 16:00 001 ברגלס פרופ' סגל עוזי
  ב' 1011.3484.01 צדק חלוקתי** שו"ת ד 15:00 18:00 001 ברגלס פרופ' סגל עוזי
 • הקורס בהיקף 2 ש"ס. יתקיים בצורה מרוכזת פעמיים בשבוע.
 • בתאריכים: 11/05/21 - 08/06/21
 • ב' 1011.3512.01 Rationality and Decision Making ** שו"ת ד 09:00 12:00 001 ברגלס פרופ' דקל עדי
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3550.01 הסטוריה כלכלית שו"ת ד 12:00 14:00 010 ברגלס ד"ר גולדברג דרור
  ב' 1011.3220.01 מדיניות כלכלית בישראל שו"ת ה 09:00 12:00 פרופ' בן- דוד דן
  ב' 1011.4605.01 שיטות מתמטיות לכלכלנים שו"ת א 12:00 14:00 011 ברגלס ד"ר פריד סלע
  ב' 1011.4605.01 שיטות מתמטיות לכלכלנים שו"ת ב 10:00 12:00 001 ברגלס ד"ר פריד סלע
  בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
  סמסטר ב' תשפ"ב
  סמינרים
  ב' 1011.3560.02 משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים סמינר א 10:00 12:00 008 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
  ב' 1011.3562.01 סמינר בכלכלת תקשורת סמינר ה 13:00 15:00 ד"ר לוי רועי
  ב' 1011.3564.01 נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך סמינר ב 10:00 12:00 008 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
  ב' 1011.3565.01 נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבורית סמינר ב 10:00 12:00 009 ברגלס ד"ר סטי עופר
  ב' 1011.3566.01 יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים סמינר ב 12:00 14:00 009 ברגלס ד"ר בירד דניאל
  ב' 1011.3569.01 נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית סמינר ב 09:00 11:00 ד"ר ספורטא איתי
  ב' 1011.3572.02 מאקרו כלכלה ושוק העבודה סמינר ב 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' ישיב ערן
  ב' 1011.3573.01 פריקונומיקס: סמינר בכלכלה פופולרית סמינר ב 12:00 14:00 008 ברגלס פרופ' נאמן צבי
  ב' 1011.3575.02 נושאים בכלכלה ארגונית סמינר ה 16:00 18:00 008 ברגלס ד"ר פרשטמן דניאל
  ב' 1011.3576.01 עיצוב שווקים סמינר א 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' אליעז כפיר
  ב' 1011.3577.02 כלכלת משפחה סמינר ה 12:00 14:00 008 ברגלס פרופ' חזן משה
  ב' 1011.3578.02 אי שיוויון כלכלי סמינר ד 16:00 18:00 008 ברגלס ד"ר דניאלי אורן
  ב' 1011.3580.01 החלטות ומשחקים סמינר ד 12:00 14:00 008 ברגלס פרופ' דקל עדי
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>