מערכת שעות - סמסטר א' - תואר ראשון

בית הספר לכלכלה

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
שנת הלימודים תשפ"ב
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א' 1011.1102.01 יסודות הכלכלה שיעור א 15:00 18:00 012 ברגלס פרופ' גנדל ניל
גב' עופר גליה
א' 1011.1102.02 יסודות הכלכלה שיעור ב 09:00 12:00 012 ברגלס פרופ' גנדל ניל
גב' עופר גליה
א' 1011.1102.03 יסודות הכלכלה שיעור ב 14:00 17:00 012 ברגלס פרופ' גנדל ניל
גב' עופר גליה
_______________________
א' 1011.1102.04 יסודות הכלכלה תרגיל ד 08:00 10:00 012 ברגלס גב' אתגר יצחקי דנה
א' 1011.1102.05 יסודות הכלכלה תרגיל ד 10:00 12:00 010 ברגלס גב' אתגר יצחקי דנה
א' 1011.1102.06 יסודות הכלכלה תרגיל ד 10:00 12:00 011 ברגלס מר סברין רום
א' 1011.1102.07 יסודות הכלכלה תרגיל ד 12:00 14:00 001 ברגלס מר סברין רום
א' 1011.1102.08 יסודות הכלכלה תרגיל ד 12:00 14:00 011 ברגלס גב' מעיין ים
א' 1011.1102.09 יסודות הכלכלה תרגיל ד 14:00 16:00 001 ברגלס גב' אתגר יצחקי דנה
א' 1011.1102.10 יסודות הכלכלה תרגיל ד 16:00 18:00 001 ברגלס מר סברין רום
___________________________________________________________
א' 1011.1108.01 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 08:30 11:00 010 ברגלס מר רוטבוים אביעד
א' 1011.1108.02 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל א 13:00 15:00 100 - אולם קגן טרובוביץ מר רוטבוים אביעד
_______________________
א' 1011.1108.03 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור ה 08:00 11:00 001 ברגלס ד"ר לונדנר איתי
א' 1011.1108.04 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ג 15:00 17:00 106 תוכנה ד"ר לונדנר איתי
_______________________
א' 1011.1108.05 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור ג 08:30 11:00 001 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
א' 1011.1108.06 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ג 11:00 13:00 001 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
_______________________
א' 1011.1109.01 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור א 12:00 14:00 204 נפתלי ד"ר אגאי נירית
א' 1011.1109.02 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל א 14:00 16:00 204 נפתלי ד"ר אגאי נירית
___________________________________________________________
א' 1011.1110.01 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 11:00 13:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
א' 1011.1110.01 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ה 12:00 14:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
_______________________
א' 1011.1110.02 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 17:00 19:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
א' 1011.1110.02 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ד 14:00 16:00 102 - אולם מירון טרובוביץ ד"ר דוראל ללה
___________________________________________________________
א' 1011.1110.03 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
א' 1011.1110.03 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ה 14:00 16:00 010 ברגלס ד"ר דוראל ללה
_______________________
א' 1011.1112.01 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ג 14:00 16:00 001 נפתלי פרופ' להר אלי
א' 1011.1112.01 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ג 16:00 18:00 001 נפתלי פרופ' להר אלי
___________________________________________________________
א' 1011.2103.01 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור א 16:00 19:00 010 ברגלס פרופ' גלבוע יצחק
א' 1011.2103.02 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 10:00 12:00 011 ברגלס גב' לב עדי
א' 1011.2103.03 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 12:00 14:00 001 ברגלס גב' לב עדי
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר א' תשפ"ב
שנים ב' ג' - קורסי חובה
א' 1011.2102.01 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ד 14:00 17:00 012 ברגלס גב' גת דינה
ד"ר סטי עופר
ד"ר ספורטא איתי
א' 1011.2102.02 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ה 09:00 12:00 012 ברגלס ד"ר סטי עופר
ד"ר ספורטא איתי
גב' גת דינה
א' 1011.2102.03 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ה 14:00 17:00 012 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
גב' גת דינה
ד"ר סטי עופר
א' 1011.2102.04 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל א 14:00 16:00 011 ברגלס גב' שטיין חיימוב שלומית
א' 1011.2102.05 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל א 14:00 16:00 210 נפתלי מר לביא ניר
א' 1011.2102.06 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 12:00 14:00 101 ברגלס מר טוביה יואב
א' 1011.2102.07 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 12:00 14:00 011 ברגלס מר לביא ניר
א' 1011.2102.08 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 14:00 16:00 001 ברגלס מר טוביה יואב
א' 1011.2102.09 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 12:00 14:00 011 ברגלס גב' שטיין חיימוב שלומית
א' 1011.2102.10 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 14:00 16:00 011 ברגלס גב' שטיין חיימוב שלומית
___________________________________________________________
א' 1011.2109.01 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור א 16:00 19:00 001 נפתלי ד"ר בינסקי הדר
א' 1011.2109.02 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 16:00 18:00 011 ברגלס גב' עמר גיל
א' 1011.2109.03 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ה 12:00 14:00 011 ברגלס גב' עמר גיל
___________________________________________________________
א' 1011.2109.04 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור ב 08:00 11:00 010 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
א' 1011.2109.05 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור ג 08:00 11:00 012 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
_______________________
א' 1011.2109.06 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 16:00 18:00 010 ברגלס גב' ויסמן הדר
א' 1011.2109.07 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 16:00 18:00 012 ברגלס גב' מילר שלי
א' 1011.2109.08 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ד 08:00 10:00 010 ברגלס גב' ויסמן הדר
א' 1011.2109.09 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ד 08:00 10:00 011 ברגלס גב' מילר שלי
א' 1011.2109.10 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ד 14:00 16:00 010 ברגלס גב' ויסמן הדר
___________________________________________________________
א' 1011.2106.01 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 10:00 12:00 012 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
פרופ' כהן אלמה
א' 1011.2106.01 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 10:00 12:00 012 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
פרופ' כהן אלמה
א' 1011.2106.02 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 12:00 14:00 012 ברגלס פרופ' כהן אלמה
גב' צור דה לה וגה נועה
א' 1011.2106.02 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 12:00 14:00 012 ברגלס פרופ' כהן אלמה
גב' צור דה לה וגה נועה
_______________________
א' 1011.2106.03 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ב 16:00 18:00 001 ברגלס מר לבנטר דור
א' 1011.2106.04 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ב 18:00 20:00 001 ברגלס מר לבנטר דור
א' 1011.2106.05 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ג 12:00 14:00 010 ברגלס מר גרין חגי
א' 1011.2106.06 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ג 14:00 16:00 010 ברגלס מר גרין חגי
א' 1011.2106.07 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ג 18:00 20:00 010 ברגלס גב' עמר גיל
___________________________________________________________
א' 1011.2106.08 מבוא לאקונומטריקה שיעור ב 16:00 18:00 010 ברגלס ד"ר גוטליבובסקי חמי
א' 1011.2106.08 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 17:00 19:00 012 ברגלס ד"ר גוטליבובסקי חמי
_______________________
א' 1011.2106.09 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 08:00 10:00 011 ברגלס מר צבאג אלי
א' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 011 ברגלס מר צבאג אלי
___________________________________________________________
א' 1011.2105.01 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ב 11:00 14:00 010 ברגלס ד"ר וייס דוד
א' 1011.2105.02 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ב 14:00 16:00 010 ברגלס גב' פוקס הדר
א' 1011.2105.03 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 10:00 12:00 010 ברגלס גב' פוקס הדר
___________________________________________________________
א' 1011.2104.01 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ב 08:30 11:00 001 ברגלס ד"ר בירד דניאל
ד"ר זלצר דן
_______________________
א' 1011.2104.02 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 08:00 10:00 010 ברגלס מר עוזרי עופר
א' 1011.2104.03 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ד 14:00 16:00 011 ברגלס גב' שגיב אביגיל
א' 1011.2104.04 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ד 16:00 18:00 010 ברגלס גב' שגיב אביגיל
___________________________________________________________
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר א' תשפ"ב
קורסי בחירה
א' 1011.3161.01 אינטגרציה כלכלית ופיננסית ומשבר הקורונה שו"ת ב 11:00 14:00 001 ברגלס פרופ' ישיב ערן
א' 1011.3215.01 Market Design** שו"ת א 14:00 16:00 010 ברגלס פרופ' אליעז כפיר
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • א' 1011.3310.01 International Economics** שו"ת ג 11:00 14:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • א' 1011.3434.01 סדנא לתלמידים מצטיינים סדנה ד 12:00 14:00 101 ברגלס ד"ר זלצר דן
  א' 1011.3509.01 אופציות ושווקים פיננסיים שו"ת ג 14:00 16:00 012 ברגלס מר בן יהודה שלומי
  א' 1011.3259.01 כלכלה כתיאוריה חברתית: ביקורת הכלכלה המדינית שו"ת ד 09:00 12:00 001 ברגלס פרופ' ויצטום עמוס
  בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
  סמסטר א' תשפ"ב
  סמינרים
  א' 1011.3560.01 משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים סמינר א 10:00 12:00 101 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
  א' 1011.3561.01 נושאים במאקרו כלכלה סמינר ב 08:00 10:00 008 ברגלס ד"ר וייס דוד
  א' 1011.3563.01 כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים סמינר ג 10:00 12:00 008 ברגלס פרופ' כהן אלמה
  א' 1011.3567.01 כלכלת סייבר סמינר ב 12:00 14:00 008 ברגלס פרופ' גנדל ניל
  א' 1011.3568.01 סמינר במדעי המידע** סמינר א 12:00 14:00 008 ברגלס ד"ר זלצר דן
 • מומלץ לתלמידי המסלול הדו חוגי כלכלה-סטטיסטיקה
 • תלמידי הקבץ ביג דאטה בחוג לניהול מנועים מרישום לסמינר
 • א' 1011.3571.01 כלכלה, רווחה ומוסר סמינר ב 10:00 12:00 101 ברגלס ד"ר סטי עופר
  א' 1011.3572.01 מאקרו כלכלה ושוק העבודה סמינר ב 16:00 18:00 101 ברגלס פרופ' ישיב ערן
 • המפגש הראשן בסמינר יתקיים ביום שני 18/10/21
 • א' 1011.3574.01 הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי סמינר ב 10:00 12:00 011 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
  א' 1011.3575.01 סמינר נושאים בתאוריה מיקרו-כלכלית סמינר ה 16:00 18:00 008 ברגלס ד"ר פרשטמן דניאל
  א' 1011.3577.01 כלכלת משפחה סמינר ב 10:00 12:00 008 ברגלס פרופ' חזן משה
  א' 1011.3578.01 אי שוויון כלכלי סמינר ד 16:00 18:00 009 ברגלס ד"ר דניאלי אורן
  א' 1011.3579.01 סוגיות במימון חברות ומשקי בית סמינר א 13:00 15:00 009 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>