מערכת שעות תואר ראשון-תשפ"ג סמסטר ב'

קורסי חובה שנה א'

1011.1102.11

יסודות הכלכלה

שיעור

גב' עופר גליה

ב

09:00

12:00

011, בניין ברגלס

1011.1102.12

יסודות הכלכלה

תרגיל

גב' מעין ים

ה

10:00

12:00

001, בניין ברגלס

               

1011.1108.07

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א

שיעור

גב' זסלבסקי אינה

ב

12:00

15:00

001, בניין נפתלי

1011.1108.08

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א

תרגיל

גב' זסלבסקי אינה

ב

15:00

17:00

001, בניין נפתלי

               

1011.1109.03

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב

שיעור

מר רוטבוים אביעד

א

14:00

16:00

010, בניין ברגלס

1011.1109.04

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב

תרגיל

מר רוטבוים אביעד

א

12:00

14:00

012, בניין ברגלס

1011.1109.05

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב

שיעור

ד"ר פרל אפרת

ב

08:00

10:00

010, בניין ברגלס

1011.1109.06

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב

תרגיל

ד"ר פרל אפרת

ב

10:00

12:00

010, בניין ברגלס

1011.1109.07

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב

שיעור

מר רוטבוים אביעד

ג

14:00

16:00

001 בניין ברגלס

1011.1109.08

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב

תרגיל

מר רוטבוים אביעד

ג

16:00

18:00

012, בניין ברגלס

               

1011.1110.04

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

ד"ר ארז רן

א

12:00

14:00

011, בניין ברגלס

1011.1110.04

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

ד"ר ארז רן

א

14:00

16:00

011, בניין ברגלס

               

1011.1112.02

מתמטיקה לכלכלנים ב'

ש"ות

ד"ר ארז רן

ב

12:00

14:00

010, בניין ברגלס

1011.1112.02

מתמטיקה לכלכלנים ב'

ש"ות

ד"ר ארז רן

ד

12:00

14:00

001, בניין נפתלי

1011.1112.03

מתמטיקה לכלכלנים ב'

ש"ות

ד"ר דוראל לאה

ב

14:00

16:00

012, בניין ברגלס

1011.1112.03

מתמטיקה לכלכלנים ב'

ש"ות

ד"ר דוראל לאה

ד

14:00

16:00

001, בניין ברגלס

1011.1112.04

מתמטיקה לכלכלנים ב'

ש"ות

ד"ר שפרוך דני

ג

08:00

10:00

001, בניין ברגלס

1011.1112.04

מתמטיקה לכלכלנים ב'

ש"ות

ד"ר שפרוך דני

ה

09:00

11:00

010, בניין ברגלס

               

1011.2103.04

מיקרו כלכלה א'

שיעור

פרופ' גלבוע יצחק

א

16:00

19:00

012, בניין ברגלס

1011.2103.05

מיקרו כלכלה א'

שיעור

פרופ' ברגמן נתאי/ד"ר פרשטמן דניאל

ד

08:00

11:00

012, בניין ברגלס

1011.2103.06

מיקרו כלכלה א'

שיעור

פרופ' ברגמן נתאי/ד"ר פרשטמן דניאל

ה

11:00

14:00

012, בניין ברגלס

1011.2103.07

מיקרו כלכלה א'

תרגיל

מר צבאג אלי

א

10:00

12:00

001, בניין ברגלס

1011.2103.08

מיקרו כלכלה א'

תרגיל

מר צבאג אלי

א

08:00

10:00

001, בניין ברגלס

1011.2103.09

מיקרו כלכלה א'

תרגיל

מר גזית עידו

ב

16:00

18:00

127, בניין שאפל

1011.2103.10

מיקרו כלכלה א'

תרגיל

גב' גורדון חן

ג

10:00

12:00

011, בניין ברגלס

1011.2103.11

מיקרו כלכלה א'

תרגיל

מר סיבור יואב

ג

10:00

12:00

001, בניין ברגלס

1011.2103.12

מיקרו כלכלה א'

תרגיל

גב' גורדון חן

ג

12:00

14:00

204, בניין נפתלי

1011.2103.13

מיקרו כלכלה א'

תרגיל

מר סיבור יואב

ג

12:00

14:00

011, בניין ברגלס

               

1011.2110.01

המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית

ש"ות

פרופ' ליידרמן ליאונרדו

ה

14:00

16:00

001, בניין שאפל

1011.2110.02

המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית

ש"ות

פרופ' ליידרמן ליאונרדו

ה

16:00

18:00

012, בניין ברגלס

               

1011.2500.01

חשבונאות לכלכלנים

ש"ות

ד"ר אינגבר קראוטגמר גלי

ב

16:00

18:00

012, בניין ברגלס

קורסי חובה שנים ב' ג'

1011.2102.11

מאקרו  כלכלה א'

שיעור

גב' גת דינה

ג

08:00

11:00

010, בניין ברגלס

1011.2102.12

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

גב' גת דינה

ג

12:00

14:00

010, בניין ברגלס

1011.2102.13

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

גב' גת דינה

ג

14:00

16:00

010, בניין ברגלס

               

1011.2109.11

מיקרו כלכלה ב'

שיעור

ד"ר בינסקי הדר

א

16:00

19:00

010, בניין ברגלס

1011.2109.12

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' עמר גיל

ג

16:00

18:00

011, בניין ברגלס

1011.2109.13

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' עמר גיל

ג

18:00

20:00

011, בניין ברגלס

               

1011.2106.12

מבוא לאקונומטריקה

שיעור

גב' צור דה לה וגה נועה

ב

12:00

14:00

012, בניין ברגלס

1011.2106.12

מבוא לאקונומטריקה

שיעור

גב' צור דה לה וגה נועה

ד

12:00

14:00

012, בניין ברגלס

1011.2106.13

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

מר לבנטר דור

א

08:00

10:00

010, בניין ברגלס

1011.2106.14

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

מר לבנטר דור

א

10:00

12:00

010, בניין ברגלס

1011.2106.15

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

מר גרין חגי

א

10:00

12:00

011, בניין ברגלס

               

1011.2104.06

מיקרו כלכלה ג'

שיעור

ד"ר בירד דניאל/ד"ר זלצר דן

ד

09:00

12:00

010, בניין ברגלס

1011.2104.07

מיקרו כלכלה ג'

שיעור

ד"ר בירד דניאל/ד"ר זלצר דן

ד

14:00

17:00

010, בניין ברגלס

1011.2104.08

מיקרו כלכלה ג'

תרגיל

גב' אתגר יצחקי דנה

ב

14:00

16:00

001, בניין ברגלס

1011.2104.09

מיקרו כלכלה ג'

תרגיל

גב' אתגר יצחקי דנה

ב

16:00

18:00

001, בניין ברגלס

1011.2104.10

מיקרו כלכלה ג'

תרגיל

מר בריר ליעם דוד

ג

16:00

18:00

001, בניין ברגלס

1011.2104.11

מיקרו כלכלה ג'

תרגיל

מר בריר ליעם דוד

ג

18:00

20:00

001, בניין ברגלס

1011.2104.12

מיקרו כלכלה ג'

תרגיל

גב' שגיב אביגיל

ב

16:00

18:00

010, בניין ברגלס

1011.2104.13

מיקרו כלכלה ג'

תרגיל

גב' שגיב אביגיל

ב

18:00

20:00

010, בניין ברגלס

               

1011.2105.05

מאקרו כלכלה ב'

שיעור

פרופ' חזן משה/ד"ר וייס דוד

ב

08:00

11:00

012, בניין ברגלס

1011.2105.06

מאקרו כלכלה ב'

שיעור

פרופ' חזן משה/ד"ר וייס דוד

ג

08:00

11:00

012, בניין ברגלס

1011.2105.07

מאקרו כלכלה ב'

שיעור

פרופ' חזן משה/ד"ר וייס דוד

ה

08:00

11:00

012, בניין ברגלס

1011.2105.08

מאקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' שטיין חיימוב שלומית

א

14:00

16:00

001, בניין ברגלס

1011.2105.09

מאקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' שטיין חיימוב שלומית

א

16:00

18:00

011, בניין ברגלס

1011.2105.10

מאקרו כלכלה ב'

תרגיל

מר לביא ניר

ג

12:00

14:00

001, בניין ברגלס

1011.2105.11

מאקרו כלכלה ב'

תרגיל

מר לביא ניר

ג

14:00

16:00

011, בניין ברגלס

1011.2105.12

מאקרו כלכלה ב'

תרגיל

מר לביא ניר

ד

12:00

14:00

011, בניין ברגלס

1011.2105.13

מאקרו כלכלה ב'

תרגיל

מר לביא ניר

ד

17:00

19:00

011, בניין ברגלס

קורסי בחירה

1011.3132.01

מבוא לתורת המשחקים

ש"ות

פרופ' שפיגלר רן

א

16:00

18:00

001, בניין ברגלס

1011.3167.01

עריכת ניסויים וסקרים

ש"ות

ד"ר לוי רועי

ה

16:00

18:00

010, בניין ברגלס

1011.3168.01

כלכלה ניסויית

ש"ות

גב' ויסמן שמחוני הדר

ה

14:00

16:00

010, בניין ברגלס

1011.3191.01

Introduction to Financial Economics

ש"ות

פרופ' ברגמן נתאי כץ

א

09:00

12:00

012, בניין ברגלס

1011.3193.01

כלכלה בעולם ה- Big Data

ש"ות

ד"ר ששון רועי

ד

18:00

21:00

010, בניין ברגלס

1011.3220.01

מדיניות כלכלית בישראל

ש"ות

פרופ' בן-דוד דן

ה

09:00

12:00

101, בניין נפתלי

1011.3334.01

החלטות בתנאי אי ודאות

ש"ות

פרופ' גלבוע יצחק

ב

12:00

14:00

001, בניין ברגלס

1011.3483.01

מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה

ש"ות

פרופ' הרקוביץ צבי הורציו

ה

12:00

14:00

010, בניין ברגלס

1011.3484.01

צדק חלוקתי

ש"ות

פרופ' סגל עוזי

ג

13:00

16:00

012, בניין ברגלס

1011.3484.01

צדק חלוקתי

ש"ות

פרופ' סגל עוזי

ג

13:00

16:00

012, בניין ברגלס

       

ד

15:00

18:00

001, בניין ברגלס

1011.3512.01

Rationality and Decision Making

שו"ת

פרופ' עדי דקל

ד

09:00

12:00

011, בניין ברגלס

1011.4605.01

שיטות מתמטיות בכלכלה

שו"ת

ד"ר פריד סלע

א

12:00

14:00

010, בניין ברגלס

       

ב

10:00

12:00

001, בניין ברגלס

סמינרים

1011.3560.02

סמינר משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים

סמינר

פרופ' פוזנר עדי

א

10:00

12:00

008, בניין ברגלס

1011.3561.02

סמינר נושאים במאקרו כלכלה

סמינר

ד"ר וייס דוד צ'רלס

ב

15:00

17:00

008, בניין ברגלס

1011.3562.01

סמינר בכלכלת תקשורת

סמינר

ד"ר לוי רועי

ה

13:00

15:00

009, בניין ברגלס

1011.3564.02

סמינר בנושאים בכלכלת עבודה וחינוך

סמינר

ד"ר שלוסר אנליה לאורה

ב

10:00

12:00

008, בניין ברגלס

1011.3573.01

פריקונומיקס: סמינר בכלכלה פופולרית

סמינר

פרופ' נאמן צבי

ב

12:00

14:00

008, בניין ברגלס

1011.3575.02

סמינר נושאים בתאוריה מיקרו-כלכלית

סמינר

ד"ר פרשטמן דניאל

ה

16:00

18:00

008, בניין ברגלס

1011.3579.01

סמינר סוגיות במימון חברות ומשקי בית

סמינר

פרופ' ברגמן נתאי כץ

א

13:00

15:00

008, בניין ברגלס

1011.3580.01

סמינר החלטות ומשחקים

סמינר

פרופ' דקל עדי

ד

12:00

14:00

101, בניין ברגלס

1011.3581.01

תיאוריה כלכלית בעידן הכלכלה ההתנהגותית

סמינר

פרופ' שפיגלר רן

ג

16:00

18:00

009, בניין ברגלס

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>