מערכת שעות תואר ראשון תשפ"ד סמסטר א'

שנה א' - קורסי חובה

 

1011.1102.01

יסודות הכלכלה

שיעור

גב' עופר גליה

א

15:00

18:00

012 ברגלס

1011.1102.02

יסודות הכלכלה

שיעור

גב' עופר גליה

ב

09:00

12:00

012 ברגלס

1011.1102.03

יסודות הכלכלה

שיעור

גב' עופר גליה

ב

14:00

17:00

012 ברגלס

1011.1102.04

יסודות הכלכלה

תרגיל

מר סברין רום

ד

08:00

10:00

001 ברגלס

1011.1102.05

יסודות הכלכלה

תרגיל

מר בלום אבי

ד

10:00

12:00

011 ברגלס

1011.1102.06

יסודות הכלכלה

תרגיל

מר סברין רום

ד

10:00

12:00

001 ברגלס

1011.1102.08

יסודות הכלכלה

תרגיל

מר בלום אבי

ד

12:00

14:00

010 ברגלס

1011.1102.09

יסודות הכלכלה

תרגיל

מר סברין רום

ד

14:00

16:00

001 ברגלס

 

 

1011.1108.01

מבוא לסטטיסטיקה  א

שיעור

מר רוטבוים אביעד

א

08:30

11:00

001 נפתלי

1011.1108.02

מבוא לסטטיסטיקה  א

תרגיל

מר רוטבוים אביעד

א

13:00

15:00

001 נפתלי

1011.1108.03

מבוא לסטטיסטיקה  א

שיעור

מר רוטבוים אביעד

ג

17:00

20:00

012 ברגלס

1011.1108.04

מבוא לסטטיסטיקה  א

תרגיל

מר רוטבוים אביעד

ג

15:00

17:00

012 ברגלס

1011.1108.05

מבוא לסטטיסטיקה  א

שיעור

גב' זסלבסקי-פלטיאל אינה

ג

08:30

11:00

001 נפתלי

1011.1108.06

מבוא לסטטיסטיקה  א

תרגיל

גב' זסלבסקי-פלטיאל אינה

ג

11:00

13:00

001 נפתלי

 

 

1011.1109.01

מבוא לסטטיסטיקה  ב

שיעור

ד"ר סטוקלין ילנה

ג

10:00

12:00

011 ברגלס

1011.1109.02

מבוא לסטטיסטיקה  ב

תרגיל

ד"ר סטוקלין ילנה

ג

12:00

14:00

011 ברגלס

 

 

1011.1110.01

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

מר מינקין אלכסנדר

ה

12:00

14:00

010 ברגלס

1011.1110.01

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

מר מינקין אלכסנדר

א

11:00

13:00

001 נפתלי

1011.1110.02

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

ד"ר שפרוך דניאל

ד

14:00

16:00

010 ברגלס

1011.1110.02

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

ד"ר שפרוך דניאל

ב

17:00

19:00

012 ברגלס

1011.1110.03

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

ד"ר דוראל לאה

ה

14:00

16:00

012 ברגלס

1011.1110.03

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

ד"ר דוראל לאה

ב

12:00

13:30

010 ברגלס

             

 

1011.1112.01

מתמטיקה לכלכלנים ב'

ש"ות

מר חנן אבי

ג

16:00

18:00

010 ברגלס

1011.1112.01

מתמטיקה לכלכלנים ב'

ש"ות

מר חנן אבי

ג

18:00

20:00

010 ברגלס

             

 

1011.2103.01

מיקרו כלכלה א'

שיעור

גב' ויסמן שמחוני הדר

א

16:00

19:00

003 נפתלי

1011.2103.02

מיקרו כלכלה א'

תרגיל

גב' ממרוד יעל

א

10:00

12:00

001 ברגלס

1011.2103.03

מיקרו כלכלה א'

תרגיל

גב' ממרוד יעל

א

14:00

16:00

011 ברגלס

 

 

קורסי חובה שנים ב'-ג'

 

1011.2102.01

מאקרו  כלכלה א'

שיעור

ד"ר ספורטא אקשטין איתי

מר בן יהודה שלומי

גב' גת דינה

ד

14:00

17:00

012 ברגלס

1011.2102.02

מאקרו  כלכלה א'

שיעור

ד"ר ספורטא אקשטין איתי

מר בן יהודה שלומי

גב' גת דינה

ה

09:00

12:00

012 ברגלס

1011.2102.03

מאקרו  כלכלה א'

שיעור

ד"ר ספורטא אקשטין איתי

מר בן יהודה שלומי

גב' גת דינה

ה

14:00

17:00

012 ברגלס

1011.2102.04

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

גב' ברניר נעה

א

14:00

16:00

210 נפתל

1011.2102.05

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

מר לביא ניר

א

14:00

16:00

011 ברגלס

1011.2102.06

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

מר לביא ניר

ב

12:00

14:00

011 ברגלס

1011.2102.07

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

מר לביא ניר

ג

14:00

16:00

011 ברגלס

1011.2102.08

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

גב' ברניר נעה

ב

12:00

14:00

010 ברגלס

1011.2102.09

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

מר לביא ניר

ג

12:00

14:00

001 ברגלס

 

 

1011.2104.01

מיקרו כלכלה ג'

שיעור

ד"ר בירד דניאל

א

14:00

16:00

010 ברגלס

1011.2104.02

מיקרו כלכלה ג'

תרגיל

גב' רבי רפאלי סיון

ד

16:00

18:00

011 ברגלס

1011.2104.03

מיקרו כלכלה ג'

תרגיל

מר בריר ליעם דוד

ג

08:00

10:00

011 ברגלס

1011.2104.04

מיקרו כלכלה ג'

תרגיל

גב' רבי רפאלי סיון

ד

14:00

16:00

110 נפתלי

 

 

1011.2105.01

מאקרו כלכלה ב'

שיעור

ד"ר שגב נימרוד

א

16:00

19:00

011 ברגלס

1011.2105.02

מאקרו כלכלה ב'

תרגיל

מר הירש זק

ב

14:00

16:00

001 ברגלס

1011.2105.03

מאקרו כלכלה ב'

תרגיל

מר הירש זק

ג

10:00

12:00

010 ברגלס

 

1011.2106.01

מבוא לאקונומטריקה

שיעור

ד"ר שלוסר אנליה לאורה,

ד"ר לוי רועי

 

א,ד

 

10:00

 

12:00

012 ברגלס

1011.2106.02

מבוא לאקונומטריקה

שיעור

ד"ר שלוסר אנליה לאורה,

ד"ר לוי רועי

 

א,ד

 

12:00

14:00

012 ברגלס

1011.2106.03

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

מר לבנטר דור

ב

16:00

18:00

011 ברגלס

 

1011.2106.04

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

מר לבנטר דור

ב

18:00

20:00

011 ברגלס

1011.2106.05

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

גב' גבארין מוראן

ג

12:00

14:00

010 ברגלס

1011.2106.06

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

גב' גבארין מוראן

ג

14:00

16:00

134 וולפסון - הנדסה

1011.2106.07

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

מר שהם אורי

ג

16:00

18:00

001 נפתלי

1011.2106.08

מבוא לאקונומטריקה

שיעור

ד"ר גוטליבובסקי חמי

ב

16:00

18:00

012 ברגלס

1011.2106.08

מבוא לאקונומטריקה

שיעור

ד"ר גוטליבובסקי חמי

ד

18:00

20:00

001 ברגלס

1011.2106.10

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

מר גרין חגי

א

10:00

12:00

011 ברגלס

 

 

1011.2109.01

מיקרו כלכלה ב'

שיעור

ד"ר בינסקי הדר

א

16:00

19:00

010 ברגלס

1011.2109.02

מיקרו כלכלה ב'

שיעור

ד"ר בינסקי הדר

ב

08:00

11:00

010 ברגלס

1011.2109.03

מיקרו כלכלה ב'

שיעור

ד"ר בינסקי הדר

ג

08:00

11:00

012 ברגלס

1011.2109.04

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' עמר גיל

ג

12:00

14:00

009 ברגלס

1011.2109.05

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' מילר שלי

ג

16:00

18:00

011 ברגלס

1011.2109.06

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

מר מנע יהל

ד

08:00

10:00

012 ברגלס

1011.2109.07

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' עמר גיל

ד

08:00

10:00

012 ברגלס

1011.2109.08

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

מר מנע יהל

ד

14:00

16:00

011 ברגלס

1011.2109.09

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' עמר גיל

ה

12:00

14:00

001 ברגלס

 

 

קורסי בחירה

 

1011.3161.01

אינטגרציה כלכלית ופיננסית ומשבר הקורונה

ש"ות

פרופ' ישיב ערן

ב

11:00

14:00

001 ברגלס

1011.3168.01

כלכלה ניסויית

ש"ות

גב' ויסמן שמחוני הדר

ב

09:00

11:00

001 ברגלס

1011.3169.01

כלכלת ישראל-רפורמות מבניות במשק הישראלי

ש"ות

ד"ר פרידמן יואב

ד

17:00

19:00

010 ברגלס

1011.3191.01

Introduction to Financial Economics

ש"ות

פרופ' ברגמן נתאי כץ

א

09:00

12:00

010 ברגלס

1011.3259.01

כלכלה כתיאוריה חברתית: ביקורת הכלכלה המד

ש"ות

פרופ' ויצטום עמוס

ד

09:00

12:00

010 ברגלס

1011.3301.01

מימון ציבורי

ש"ות

פרופ' בלומקין תומר

א

12:00

14:00

010 ברגלס

1011.3310.01

International Economics

ש"ות

ד"ר סילבה קסורלה קרולינה אנדראה

ג

11:00

14:00

012 ברגלס

1011.3509.01

אופציות ושווקים פיננסיים

ש"ות

מר בן יהודה שלומי

ג

14:00

16:00

010 ברגלס

 

 

סמינרים

 

1011.3561.01

סמינר נושאים במאקרו כלכלה

סמינר

ד"ר וייס דוד צ'רלס

ב

08:00

10:00

008 ברגלס

1011.3562.01

סמינר בכלכלת תקשורת

סמינר

ד"ר לוי רועי

א

15:00

17:00

008 ברגלס

1011.3564.01

סמינר בנושאים בכלכלת עבודה וחינוך

סמינר

ד"ר שלוסר אנליה לאורה

ב

10:00

12:00

011 ברגלס

1011.3565.01

סמינר נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבורית

סמינר

ד"ר סטי עופר עדי

ג

10:00

12:00

008 ברגלס

1011.3566.01

סמינר יישומים למודלים כלכליים בשווקים פי

סמינר

ד"ר בירד דניאל

ב

12:00

14:00

008 ברגלס

1011.3569.01

נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת

סמינר

ד"ר ספורטא אקשטין איתי

ב

10:00

12:00

008 ברגלס

1011.3570.01

סמינר בכלכלה וחברה

סמינר

פרופ' ויצטום עמוס

ב

14:00

16:00

008 ברגלס

1011.3577.01

סמינר בעיצוב שווקים

סמינר

פרופ' מולדובנו בנדיקט

ג

12:00

14:00

008 ברגלס

1011.3582.01

כלכלה ציבורית ופוליטית

סמינר

פרופ' בלומקין תומר

א

10:00

12:00

008 ברגלס

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>