מערכת שעות תואר ראשון-תשפ"ג סמסטר א'

שנה א' - קורסי חובה

1011.1102.01

יסודות הכלכלה

שיעור פרופ' גנדל ניל/ גב' עופר גליה א 15:00 18:00 012 בניין ברגלס
1011.1102.02

יסודות הכלכלה

שיעור פרופ' גנדל ניל/ גב' עופר גליה ב 09:00 12:00 012 בניין ברגלס
1011.1102.03

יסודות הכלכלה

שיעור פרופ' גנדל ניל/ גב' עופר גליה ב 14:00 17:00 012 בניין ברגלס

1011.1102.04

יסודות הכלכלה

תרגיל

גב' אתגר יצחקי דנה

ד

08:00

10:00

001 בניין ברגלס

1011.1102.05

יסודות הכלכלה

תרגיל

גב' אתגר יצחקי דנה

ד

10:00

12:00

010 בניין ברגלס

1011.1102.06

יסודות הכלכלה

תרגיל

מר סברין רום

ד

10:00

12:00

001 בניין ברגלס

1011.1102.07

יסודות הכלכלה

תרגיל

מר סברין רום

ד

12:00

14:00

001 בניין ברגלס

1011.1102.08

יסודות הכלכלה

תרגיל

גב' מעין ים

ד

12:00

14:00

011 בניין ברגלס

1011.1102.09

יסודות הכלכלה

תרגיל

גב' אתגר יצחקי דנה

ד

14:00

16:00

001 בניין ברגלס

1011.1102.10

יסודות הכלכלה

תרגיל

מר סברין רום

ד

16:00

18:00

001 בניין ברגלס

 

 

 

 

 

 

 

 

1011.1108.01

מבוא לסטטיסטיקה  א

שיעור

מר רוטבוים אביעד

א

08:30

11:00

010 בניין ברגלס

1011.1108.02

מבוא לסטטיסטיקה  א

תרגיל

מר רוטבוים אביעד

א

13:00

15:00

010 בניין ברגלס

1011.1108.03

מבוא לסטטיסטיקה  א

שיעור

מר רוטבוים אביעד

ג

17:00

20:00

012 בניין ברגלס

1011.1108.04

מבוא לסטטיסטיקה  א

תרגיל

מר רוטבוים אביעד

ג

15:00

17:00

012 בניין ברגלס

1011.1108.05

מבוא לסטטיסטיקה  א

שיעור

גב' זסלבסקי אינה

ג

08:30

11:00

001 בניין נפתלי

1011.1108.06

מבוא לסטטיסטיקה  א

תרגיל

גב' זסלבסקי אינה

ג

11:00

13:00

001 בניין נפתלי

1011.1109.01

מבוא לסטטיסטיקה ב

שיעור

ד"ר אגאי נירית

א

12:00

14:00

204 בניין נפתלי

1011.1109.02

מבוא לסטטיסטיקה ב

תרגיל

ד"ר אגאי נירית

א

14:00

16:00

204 בניין נפתלי

 

 

 

 

 

 

 

 

1011.1110.01

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

ד"ר שפרוך דני

א

11:00

13:00

010 בניין ברגלס

1011.1110.01

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

ד"ר שפרוך דני

ה

12:00

14:00

010 בניין ברגלס

1011.1110.02

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

ד"ר דוראל לאה

ד

14:00

16:00

010 בניין ברגלס

1011.1110.02

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

ד"ר דוראל לאה

ב

17:00

19:00

012 בניין ברגלס

1011.1110.03

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

ד"ר דוראל לאה

ב

12:00

14:00

012 בניין ברגלס

1011.1110.03

מתמטיקה לכלכלנים א'

ש"ות

ד"ר דוראל לאה

ה

14:00

16:00

010 בניין ברגלס

1011.1112.01

מתמטיקה לכלכלנים ב'

ש"ות

ד"ר להר אלי

ג

14:00

16:00

001 בניין נפתלי

1011.1112.01

מתמטיקה לכלכלנים ב'

ש"ות

ד"ר להר אלי

ג

16:00

18:00

001 בניין נפתלי

1011.2103.01

מיקרו  כלכלה א'

שיעור

פרופ' גלבוע יצחק

א

16:00

19:00

010 בניין ברגלס

1011.2103.02

מיקרו  כלכלה א'

תרגיל

גב' לב עדי

ב

14:00

16:00

011 בניין ברגלס

1011.2103.03

מיקרו  כלכלה א'

תרגיל

גב' לב עדי

ב

16:00

18:00

011 בניין ברגלס

שנה ב' - קורסי חובה

1011.2102.01 מאקרו  כלכלה א' שיעור

מר בן יהודה שלומי

ד"ר ספורטא איתי

גב' גת דינה

ד 14:00 17:00 012 בניין ברגלס
1011.2102.02 מאקרו  כלכלה א' שיעור

מר בן יהודה שלומי

ד"ר ספורטא איתי

גב' גת דינה

ה 09:00 12:00 012 בניין ברגלס
1011.2102.03 מאקרו  כלכלה א' שיעור

מר בן יהודה שלומי

ד"ר ספורטא איתי

גב' גת דינה

ה 14:00 17:00 012 בניין ברגלס

1011.2102.04

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

מר לן עידו

א

14:00

16:00

210 בניין נפתלי

1011.2102.05

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

מר לביא ניר

א

14:00

16:00

011 בניין ברגלס

1011.2102.06

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

מר לביא ניר

ב

12:00

14:00

011 בניין ברגלס

1011.2102.08

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

מר לן עידו

ב

12:00

14:00

104 בניין נפתלי

1011.2102.09

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

מר לביא ניר

ג

12:00

14:00

011 בניין ברגלס

1011.2102.10

מאקרו  כלכלה א'

תרגיל

מר לביא ניר

ג

14:00

16:00

008 בניין ברגלס

 

 

 

 

 

 

 

 

1011.2104.01

מיקרו כלכלה ג'

שיעור

ד"ר בירד דניאל

א

14:00

17:00

001 בניין ברגלס

1011.2104.02

מיקרו כלכלה ג'

שיעור

ד"ר זלצר דן

ב

08:30

11:00

001 בניין ברגלס

1011.2104.03

מיקרו כלכלה ג'

תרגיל

מר בריר ליעם דוד

ג

08:00

10:00

011 בניין ברגלס

1011.2104.04

מיקרו כלכלה ג'

תרגיל

גב' שגיב אביגיל

ד

14:00

16:00

110 בניין נפתלי

1011.2104.05

מיקרו כלכלה ג'

תרגיל

גב' שגיב אביגיל

ד

16:00

18:00

011 בניין ברגלס

 

 

 

 

 

 

 

 

1011.2105.01

מאקרו כלכלה ב'

שיעור

פרופ' חזן משה

ב

11:00

14:00

010 בניין ברגלס

1011.2105.02

מאקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' שטיין חיימוב שלומית

ב

14:00

16:00

010 בניין ברגלס

1011.2105.03

מאקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' שטיין חיימוב שלומית

ג

10:00

12:00

010 בניין ברגלס

 

 

 

 

 

 

 

 

1011.2106.01

מבוא לאקונומטריקה

שיעור

ד"ר שלוסר אנליה לאורה

גב' צור דה לה וגה נועה

א

10:00

12:00

012 בניין ברגלס

1011.2106.01 מבוא לאקונומטריקה שיעור

ד"ר שלוסר אנליה לאורה

גב' צור דה לה וגה נועה

ד 10:00 12:00 012 בניין ברגלס

1011.2106.02

מבוא לאקונומטריקה

שיעור

ד"ר שלוסר אנליה לאורה

גב' צור דה לה וגה נועה

א

12:00

14:00

012 בניין ברגלס

1011.2106.02

מבוא לאקונומטריקה

שיעור

ד"ר שלוסר אנליה לאורה

גב' צור דה לה וגה נועה

ד

12:00

14:00

012 בניין ברגלס

1011.2106.03

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

מר לבנטר דור

ב

16:00

18:00

108 בניין נפתלי

1011.2106.04

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

מר לבנטר דור

ב

18:00

20:00

011 בניין ברגלס

1011.2106.05

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

מר גרין חגי

ג

12:00

14:00

010 בניין ברגלס

1011.2106.06

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

מר גרין חגי

ג

14:00

16:00

011 בניין ברגלס

1011.2106.07

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

מר סיבור יואב

ג

16:00

18:00

101 בניין ברגלס

1011.2106.08

מבוא לאקונומטריקה

שיעור

ד"ר גוטליבובסקי חמי

ב

16:00

18:00

001 בניין ברגלס

1011.2106.08

מבוא לאקונומטריקה

שיעור

ד"ר גוטליבובסקי חמי

ד

18:00

20:00

012 בניין ברגלס

1011.2106.09

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

גב' גבארין מוראן

א

08:00

10:00

011 בניין ברגלס

1011.2106.10

מבוא לאקונומטריקה

תרגיל

גב' גבארין מוראן

א

10:00

12:00

011 בניין ברגלס

 

 

 

 

 

 

 

 

1011.2109.01

מיקרו כלכלה ב'

שיעור

ד"ר בינסקי הדר

א

16:00

19:00

001 בניין נפתלי

1011.2109.02

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' עמר גיל

ג

16:00

18:00

011 בניין ברגלס

1011.2109.03

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' עמר גיל

ה

12:00

14:00

011 בניין ברגלס

1011.2109.04

מיקרו כלכלה ב'

שיעור

פרופ' פוזנר עדי

ב

08:00

11:00

010 בניין ברגלס

1011.2109.05

מיקרו כלכלה ב'

שיעור

פרופ' פוזנר עדי

ג

08:00

11:00

012 בניין ברגלס

1011.2109.06

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' מילר שלי

ג

16:00

18:00

010 בניין ברגלס

1011.2109.07

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' גורדון חן

ג

12:00

14:00

001 בניין ברגלס

1011.2109.08

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' גורדון חן

ד

08:00

10:00

010 בניין ברגלס

1011.2109.09

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' מילר שלי

ד

08:00

10:00

011 בניין ברגלס

1011.2109.10

מיקרו כלכלה ב'

תרגיל

גב' מילר שלי

ד

14:00

16:00

011 בניין ברגלס

קורסי בחירה

1011.3161.01

אינטגרציה כלכלית ופיננסית ומשבר הקורונה

ש"ות

פרופ' ישיב ערן

ב

11:00

14:00

001 בניין ברגלס

1011.3166.01

תיאוריה כלכלית בעידן הכלכלה ההתנהגותית

ש"ות

פרופ' שפיגלר רן

א

16:00

18:00

011 בניין ברגלס

1011.3169.01

כלכלת ישראל-רפורמות מבניות במשק הישראלי

ש"ות

ד"ר פרידמן יואב

ד

17:00

19:00

010 בניין ברגלס

1011.3259.01

כלכלה כתיאוריה חברתית: ביקורת הכלכלה המד

ש"ות

פרופ' ויצטום עמוס

ב

16:00

19:00

010 בניין ברגלס

1011.3310.01

International Economics

ש"ות

ד"ר סילבה קרולינה

ג

11:00

14:00

012 בניין ברגלס

1011.3434.01

סדנא לתלמידים מצטיינים

סדנה

ד"ר זלצר דן

ד

12:00

14:00

101 בניין ברגלס

1011.3471.01

Topics in Information Economics

ש"ות

ד"ר בירד דניאל

ב

14:00

16:00

001 בניין ברגלס

1011.3509.01

אופציות ושווקים פיננסיים

ש"ות

מר בן יהודה שלומי

ג

14:00

16:00

010 בניין ברגלס

1011.3550.01

הסטוריה כלכלית

ש"ות

ד"ר גולדברג דרור

ה

12:00

14:00

012 בניין ברגלס

סמינרים

1011.3560.01

סמינר משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים

סמינר

פרופ' פוזנר עדי

א

10:00

12:00

101 בניין ברגלס

1011.3561.01

סמינר נושאים במאקרו כלכלה

סמינר

ד"ר וייס דוד צ'רלס

ב

08:00

10:00

008 בניין ברגלס

1011.3564.01

סמינר בנושאים בכלכלת עבודה וחינוך

סמינר

ד"ר שלוסר אנליה

ב

10:00

12:00

101 בניין ברגלס

1011.3566.02

סמינר יישומים למודלים כלכליים בשווקים פי

סמינר

ד"ר בירד דניאל

א

10:00

12:00

008 בניין ברגלס

1011.3567.01

סמינר בכלכלת סייבר

סמינר

פרופ' גנדל ניל

ב

12:00

14:00

008 בניין ברגלס

1011.3568.01

סמינר במדעי המידע

סמינר

ד"ר זלצר דן

א

12:00

14:00

008 בניין ברגלס

1011.3569.01

נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת,

סמינר

ד"ר ספורטא איתי

ב

10:00

12:00

008 בניין ברגלס

1011.3575.01

סמינר נושאים בתאוריה מיקרו-כלכלית

סמינר

ד"ר פרשטמן דניאל

ה

16:00

18:00

008 בניין ברגלס

1011.3577.01

סמינר בכלכלת משפחה

סמינר

פרופ' חזן משה

ג

10:00

12:00

101 בניין ברגלס

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>