קורס "שיטות מתמטיות בכלכלה" – קיץ תשע"ח

שיטות מתמטיות בכלכלה ,מס' הקורס: 1011.4605

שם המרצה: פרופ' יוני סטאנצ'סקו  

היקף: 5 שעות (שו"ת)

סילבוס >>

הקורס הינו דרישת קדם לקורסי החובה של התואר השני בכלכלה, ומיועד לאלו שיתחילו לימודיהם בתואר השני בתשע"ט.​

הקורס יתקיים בימים ב' ו-ד', בין התאריכים 16.7.18 – 5.9.18, בשעות 15:00 – 20:00.

 

מידע לגבי אופן הרישום לקורס לתלמידים חדשים, יצורף להודעת הקבלה.

 

תלמידים , שסיימו השלמות לתואר השני, או תלמידים לתואר שני ושלישי בפקולטה לניהול, הנדרשים ללמוד קורס זה, מתבקשים לפנות למזכירות תארים מתקדמים, כדי להסדיר את רישומם.

עלות הקורס (כולל תשלומים נלווים) כ-  2,532 ש"ח צמוד למדד יוני 2016 (הסכום הקובע יהיה זה שיידרש ע"י מדור שכר-לימוד).

 

להלן תאריכי השיעורים:

שני

שעות

רביעי 

שעות

חדר

16.7

15:00 – 20:00

18.7

15:00 – 20:00

 

23.7

15:00 – 20:00

25.7

15:00 – 20:00

 

30.7

15:00 – 20:00

1.8

15:00 – 20:00

 

6.8

15:00 – 20:00

8.8

15:00 – 20:00

 

13.8

15:00 – 20:00

15.8

15:00 – 20:00

 
20.8

15:00 – 20:00

22.8 15:00 – 20:00  

27.8

אין שיעור– חופשה מרוכזת

29.8

אין שיעור– חופשה מרוכזת

 

3.9

15:00 – 20:00

5.9

15:00 – 20:00

 
 

מועדי הבחינות:

מועד א' –    יום ה'    13.09.18 שעה 14:00

מועד ב' –    יום ב'    8.10.18 שעה 14:00

 
בשאלות נא לפנות למזכירות תארים מתקדמים: econgrad@tauex.tau.ac.il

טל'- 03-6409903

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive