מידע על התואר השני בכלכלה

החל משנה"ל תש"ע לימודי התואר השני בכלכלה הם במסגרת תכנית המחקר המשותפת לביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב והמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית.

מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים ידע מעמיק בתחומי הכלכלה, ולהכשירם לעבודת מחקר כלכלי. התואר השני מעניק הכשרה בסיסית לעבודה מחקרית, ומהווה הכנה מצוינת להמשך הלימודים בתכנית דוקטורט.

שיתוף הפעולה בין שתי המחלקות לכלכלה מאפשר לתלמיד להיחשף למגוון רחב של קורסים בנושאים שונים, וכן גישה לקבוצה גדולה של מנחים פוטנציאליים בעבודת התיזה.

רבים מבוגרי התכנית מכהנים בתפקידים בכירים במשק הישראלי; במשרד האוצר, בנק ישראל, הרשות להגבלים עסקיים, בנקים מסחריים חברות ביטוח והשקעה.

מדי שנה, בוגרים מצטיינים של התכנית, מתקבלים לתוכניות דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בארה"ב.

 

מסלול מואץ  לתואר שני

לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון בכלכלה מציע ביה"ס מסלול מואץ לתואר שני, שמאפשר להם לסיים תואר ראשון ושני (במסגרת התכנית המשותפת הנ"ל) בתוך ארבע שנים בסה"כ. המסלול מיועד לתלמידים בשנה השלישית ללימודיהם בתואר הראשון בכלכלה. תנאי הסף לקבלה למסלול הוא ממוצע 90 לפחות בששת קורסי הליבה של התואר הראשון. תלמידי המסלול יוכלו לשקלל, במסגרת חובות תואר ראשון במקום קורסי בחירה, עד 9 ש"ס מקורסי החובה של התואר השני. 

למידע נוסף על המסלול ראה  מסלול מואץ לתואר שני

 

מלגות לתלמידי תואר ראשון, שימשיכו לתואר שני בכלכלה 

ביה"ס לכלכלה יעניק בשנה"ל תש"פ מלגות קיום לתלמידים מצטיינים ,הלומדים לתואר ראשון בכלכלה בביה"ס, שימשיכו ללימודי התואר השני בכלכלה בביה"ס.

תנאים לקבלת המלגה: רישום וקבלה לתואר השני בכלכלה וסיום כל קורסי הליבה של התואר הראשון. המלגות תוענקנה בסמסטר הראשון ללימודים בתואר השני על-פי הישגי התלמידים בקורסי הליבה להלן:

מיקרו כלכלה א'
מיקרו כלכלה ב'
מיקרו כלכלה ג'
מאקרו כלכלה א'
מאקרו כלכלה ב'

מבוא לאקונומטריקה

 

אנחנו ממליצים לתלמידים השוקלים להמשיך לתואר שני בכלכלה, לחזק את הרקע המתמטי שלהם.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive