לוח מבחנים - סמסטר ב' - תואר ראשון-תשע"טסוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   הערה   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   26/06/2019  14:00  28/07/2019  09:00 
בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   10/07/2019  09:00  09/08/2019  09:00 
בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   03/07/2019  09:00  12/08/2019  09:00 
בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   04/07/2019  09:00  01/08/2019  09:00 
בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   21/06/2019  09:00  25/07/2019  09:00 
בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א'   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   23/06/2019  09:00  31/07/2019  09:00 
בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א'   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   26/06/2019  09:00  04/08/2019  09:00 
בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   26/06/2019  14:00  04/08/2019  14:00 
בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב'   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   11/07/2019  09:00  13/08/2019  09:00 
בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   02/07/2019  09:00  09/08/2019  09:00 
בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   18/06/2019  09:00  24/07/2019  09:00 
בחינה   10112110   המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   17/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00 
בחינה   10112500   חשבונאות לכלכלנים   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   17/07/2019  09:00  22/08/2019  09:00 
בחינה   10113161   אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   05/07/2019  09:00  12/08/2019  14:00 
בחינה   10113191   Introduction to Financial Economics**   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   28/06/2019  09:00  02/08/2019  09:00 
בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל**   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   16/06/2019  09:00  21/07/2019  09:00 
עבודה   10113331   הבטים סוציולוגיים בכלכלה   ב'     16/08/2019  09:00     
בחינה   10113368   תורת המשחקים   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   01/07/2019  09:00  08/08/2019  09:00 
בחינה   10113405   שווקי המט"ח והשפעתם על המשק   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   21/06/2019  09:00  29/07/2019  09:00 
בחינה   10113474   הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית**   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   24/06/2019  09:00  05/08/2019  09:00 
בחינה   10113550   הסטוריה כלכלית   ב'   מועד ב' יתקיים בבניין ברגלס   18/06/2019  14:00  25/07/2019  14:00 
עבודה סמינריונית   10113560   משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים**   ב'     01/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113561   נושאים במאקרו כלכלה**   ב'     01/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113562   נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה**   ב'     01/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113564   נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך**   ב'     01/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113566   יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים**   ב'     01/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113569   נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית**   ב'     01/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113570   נושאים נבחרים במיקרו כלכלה וארגון תעשייתי**   ב'     01/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113571   כלכלה, רווחה ומוסר**   ב'     01/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113572   מאקרו כלכלה ושוק העבודה**   ב'     01/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113573   פריקונומיקס: סמינר בכלכלה פופולרית**   ב'     01/09/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113574   הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי**   ב'     01/09/2019  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive