לוח מבחנים - סמסטר ב' - תואר ראשוןסוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   הערה   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   ב'     08/07/2020  14:00  09/08/2020  09:00 
בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   ב'     22/07/2020  09:00  18/08/2020  09:00 
בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   ב'     15/07/2020  09:00  21/08/2020  09:00 
בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   ב'     16/07/2020  09:00  13/08/2020  09:00 
בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   ב'     03/07/2020  09:00  07/08/2020  09:00 
בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א'   ב'     05/07/2020  09:00  11/08/2020  09:00 
בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א'   ב'     08/07/2020  09:00  16/08/2020  09:00 
בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג   ב'     08/07/2020  14:00  16/08/2020  09:00 
בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב'   ב'     23/07/2020  09:00  31/08/2020  09:00 
בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   ב'     14/07/2020  09:00  21/08/2020  09:00 
בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב   ב'     30/06/2020  09:00  05/08/2020  09:00 
בחינה   10112110   המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית   ב'     29/06/2020  09:00  02/08/2020  09:00 
בחינה   10112500   חשבונאות לכלכלנים   ב'     29/07/2020  09:00  10/09/2020  09:00 
בחינה   10113191   Introduction to Financial Economics**   ב'     10/07/2020  09:00  13/08/2020  09:00 
בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל**   ב'     28/06/2020  09:00  02/08/2020  09:00 
בחינה   10113334   החלטות בתנאי אי ודאות   ב'     16/07/2020  09:00  30/08/2020  09:00 
בחינה   10113474   הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית**   ב'     06/07/2020  09:00  10/08/2020  09:00 
בחינה   10113483   מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה   ב'     23/07/2020  09:00  08/09/2020  09:00 
בחינה   10113484   צדק חלוקתי   ב'     13/07/2020  09:00  19/08/2020  09:00 
בחינה   10113509   אופציות ושווקים פיננסיים   ב'     20/07/2020  09:00  03/09/2020  09:00 
בחינה   10113550   הסטוריה כלכלית   ב'     03/07/2020  09:00  07/08/2020  09:00 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive