לוח מבחנים - סמסטר א' - תואר ראשון

סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   הערה   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   א'     20/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 
בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   א'     30/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   א'     23/01/2019  14:00  24/02/2019  14:00 
בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   א'     14/01/2019  09:00  12/02/2019  09:00 
בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   א'     31/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00 
בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א'   א'     03/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00 
בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א'   א'     17/01/2019  09:00  14/02/2019  14:00 
בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג'   א'     14/01/2019  14:00  14/02/2019  09:00 
בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב'   א'     31/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00 
בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   א'     23/01/2019  09:00  24/02/2019  09:00 
בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב'   א'     28/01/2019  14:00  08/03/2019  09:00 
בחינה   10113165   תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015   א'     16/01/2019  09:00  13/02/2019  09:00 
עבודה   10113193   כלכלה בעולם ה- Big Data   א'     13/02/2019  09:00     
בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל**   א'     31/01/2019  14:00  01/03/2019  09:00 
בחינה   10113321   בנקאות בישראל: תאוריה ויישום**   א'     28/01/2019  09:00  15/03/2019  09:00 
בחינה   10113509   אופציות ושווקים פיננסיים   א'     20/01/2019  14:00  19/02/2019  09:00 
בחינה   10113549   תמריצים אינפורמציה וחוזים   א'     25/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
עבודה סמינריונית   10113560   משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים**   א'     31/03/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113561   נושאים במאקרו כלכלה   א'     31/03/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113562   נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה**   א'     31/03/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113563   כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים   א'     31/03/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113564   נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך**   א'     31/03/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113565   נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלה   א'     31/03/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113566   יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים**   א'     31/03/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113567   כלכלת סייבר**   א'     31/03/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113568   נושאים בכלכלת בריאות וביטוח**   א'     31/03/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   10113574   הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי**   א'     31/03/2019  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive