לוח מבחנים - סמסטר א' - תואר ראשון

סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   הערה   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   א'     28/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00  13/04/2018  09:00 
בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   א'     12/02/2018  09:00  11/03/2018  09:00  20/04/2018  09:00 
בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   א'     31/01/2018  14:00  09/03/2018  09:00     
בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   א'     22/01/2018  14:00  22/02/2018  14:00  28/03/2018  09:00 
בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   א'     09/02/2018  09:00  18/03/2018  14:00     
בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א'   א'     11/02/2018  14:00  29/03/2018  09:00     
בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א'   א'     25/01/2018  09:00  04/03/2018  09:00     
בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג'   א'     22/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00     
בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב'   א'     08/02/2018  09:00  18/03/2018  09:00     
בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   א'     31/01/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב'   א'     05/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל   א'     12/02/2018  14:00  28/03/2018  09:00     
בחינה   10113301   מימון ציבורי   א'     28/01/2018  14:00  27/02/2018  09:00     
בחינה   10113303   כלכלה מוניטרית בישראל   א'     01/02/2018  09:00  02/03/2018  09:00     
בחינה   10113461   מדיניות כלכלית וחברתית בישראל   א'     25/01/2018  14:00  25/02/2018  09:00     
בחינה   10113509   אופציות ושווקים פיננסיים   א'     09/02/2018  09:00  25/03/2018  14:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive