אורחים לשנה"ל תשע"ה

Prof. In-Koo Cho -   mini course

 

Prof. Colander, David -   mini course

 

Prof. Daniel Shoag -   mini course

 

Prof. Uzi Segal -  mini course

 

Prof. Joel Mokyr -  mini course

 

Prof. Carolina Silva, Alicante  - https://sites.google.com/site/silvacassorla/

 

Prof. Diego Ubfal, Bocconi University - https://sites.google.com/site/diegojavierubfal/

 

Prof. Edi Karni, Johns Hopkins University - http://econ.jhu.edu/directory/edi-karni/

 

Prof. Kurt Mitman, Stockholm University-http://about.me/kurtmitman

 

Prof. Marco Manacorde, LSE- http://personal.lse.ac.uk/manacorm/

 

Prof. Stefan Penczyaski, University of Mannheim - http://www.penczynski.de/

 

Prof. Shanker Satyanath

 

Prof. Daniel Paserman, Boston University - http://people.bu.edu/paserman/

 

​Prof. Giacomo Degiorgi

 

Avi Ebenstein, The Hebrew University- http://pluto.huji.ac.il/~ebenstein/

 

​Sarah Moshary, MIT- http://economics.mit.edu/grad/smoshary

 

Assaf Romm, Harvard University - http://scholar.harvard.edu/assaf/home

 

Doron Ravid, Princeton University - http://scholar.princeton.edu/doronravid/home

 

Assaf Zimring, University of Michigan- https://sites.google.com/site/assafzim/

 

Ran Shorrer, Harvard University - http://scholar.harvard.edu/ran/home

 

Ben Brooks, University of Chicago - http://www.benjaminbrooks.net/

 

Jesus Fernandez Villaverde - http://economics.sas.upenn.edu/~jesusfv/

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive