מערכת שעות - סמסטר קיץ - תואר שני

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
מערכת שעות - סמסטר קיץ תש"ף
ק 1011.4605.01 שיטות מתמטיות בכלכלה שו"ת א 15:00 20:00 001 ברגלס פרופ' סטאנצ'סקו יוני
ק 1011.4605.01 שיטות מתמטיות בכלכלה** שו"ת ג 15:00 20:00 001 ברגלס פרופ' סטאנצ'סקו יוני
  • הקורס יתקיים בין התאריכים 19.7.2020 ועד 8.9.2020
  • אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
    UI/UX Basch_Interactive