מערכת שעות - סמסטר ב' - תואר שני

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים הערה
בית הספר לכלכלה
מערכת שעות - תשע"ט - סמסטר ב'
קורסי חובה
ב' 1011.4108.01 תיאוריה מאקרו כלכלית ב' שיעור ה 11:00 13:30 001 ברגלס ד"ר סטי עופר
ב' 1011.4108.02 תיאוריה מאקרו כלכלית ב' תרגיל ה 10:00 11:00 001 ברגלס גב' גת דינה
ב' 1011.4101.01 תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א' שו"ת א 09:00 12:00 001 ברגלס פרופ' שפיגלר רן
ב' 1011.4101.01 תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'** שו"ת ג 09:00 12:00 001 ברגלס פרופ' שפיגלר רן
 • הקורס יתקיים מתאריך 03/03/2019 עד תאריך 31/3/19 כולל
 • ב' 1011.4104.01 תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב** שו"ת א 09:00 12:00 001 ברגלס פרופ' נאמן צבי
  ב' 1011.4104.01 תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב'* שו"ת ג 09:00 12:00 001 ברגלס פרופ' נאמן צבי
 • הקורס יתקיים מתאריך 02/04/2019 עד סוף סמסטר ב'.
 • ב' 1011.4218.01 אקונומטריקה 2 שיעור ה 14:00 17:00 001 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
  ד"ר שלוסר אנליה
  ב' 1011.4218.02 אקונומטריקה 2 תרגיל ה 17:00 19:00 001 ברגלס מר דה מלאך אלעד
  אחת לשבועיים
  ב' 1011.4420.01 סמינר מחקרי לתלמידי מוסמך בכלכלה סמינר א 12:00 14:00 001 ברגלס ד"ר וייס דוד
  קורסי בחירה
  ב' 1011.4621.01 צדק חלוקתי שו"ת ד 16:00 19:00 008 ברגלס פרופ' סגל עוזי
  ב' 1011.4637.01 החלטות בתנאי סיכון שו"ת ג 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' סגל עוזי
  ב' 1011.4716.01 ארועי קיצון כלכליים משברים גדולים ואינפלציות שו"ת ב 16:00 18:00 001 ברגלס פרופ' צוקרמן אלכסנדר
  מיני-קורסים
  ב' 1011.4550.01 The Family in Macroeconomics שו"ת א 16:00 19:00 101 ברגלס Prof. Doepke Matthias
  מפגש 28/4/19
  ב' 1011.4550.01 The Family in Macroeconomics שו"ת ב 10:00 13:00 101 ברגלס Prof. Doepke Matthias
  מפגש 29/4/19
  ב' 1011.4550.01 The Family in Macroeconomics שו"ת ד 13:00 16:00 101 ברגלס Prof. Doepke Matthias
  מפגש 1/5/19
  ב' 1011.4550.01 **The Family in Macroeconomics שו"ת א 16:00 19:00 101 ברגלס Prof. Doepke Matthias
  מפגש 5/5/19
 • הקורס יתקיים בתאריכים 28/4/19-5/5/19
 • ב' 1011.4718.01 חלוקת הכנסה וגלובליזציה שו"ת ד 10:00 12:00 101 ברגלס פרופ' רזין אסף
  מפגש 03/4/19
  ב' 1011.4718.01 חלוקת הכנסה וגלובליזציה שו"ת א 16:00 19:00 101 ברגלס פרופ' רזין אסף
  מפגש 07/4/19
  ב' 1011.4718.01 חלוקת הכנסה וגלובליזציה שו"ת ב 10:00 12:00 101 ברגלס פרופ' רזין אסף
  מפגש 08/4/19
  ב' 1011.4718.01 חלוקת הכנסה וגלובליזציה שו"ת ד 10:00 12:00 101 ברגלס פרופ' רזין אסף
  מפגש 10/4/19
  ב' 1011.4718.01 חלוקת הכנסה וגלובליזציה** שו"ת א 16:00 19:00 101 ברגלס פרופ' רזין אסף
  מפגש 14/4/19
 • הקורס יתקיים בתאריכים 3/4/19-14/4/19
 • סדנאות
  ב' 1011.5000.02 סדנת דוקטורנטים** סדנה א 12:00 14:00 101 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
 • הסדנא מיועדת לתלמידי דוקטורט בלבד
 • ב' 1011.4632.01 סדנה בארגון תעשייתי סדנה א 14:00 16:00 101 ברגלס פרופ' פרשטמן חיים
  ב' 1011.5108.02 סדנה בתיאוריה כלכלית סדנה ג 14:00 16:00 101 ברגלס ד"ר בירד דניאל
  ב' 1011.5101.02 סדנא בכלכלה יישומית סדנה ב 14:00 16:00 101 ברגלס פרופ' ישיב ערן
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive