מערכת שעות - סמסטר א' - תואר שני

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים הערה
תואר שני
בית הספר לכלכלה
מערכת שעות - תשע"ט - סמסטר א'
קורסי חובה
א' 1011.4111.01 תאוריה מיקרו כלכלית שיעור א 09:00 12:00 001 ברגלס פרופ' נאמן צבי
א' 1011.4111.02 תאוריה מיקרו כלכלית תרגיל ג 09:00 12:00 001 ברגלס פרופ' נאמן צבי
א' 1011.4116.01 תאוריה מאקרו כלכלית א'** שו"ת ה 10:30 14:15 ד"ר פתיר אסף
 • הקורס מתקיים באוניברסיטה העברית, ירושלים
 • א' 1011.4205.01 אקונומטריקה א'** שו"ת ה 15:30 20:15 ד"ר בן משה דן
 • הקורס מתקיים באוניברסיטה העברית, ירושלים. בקורס יש הפסקה
 • קורסי בחירה
  א' 1011.4618.01 שוקי עבודה ומחזורי עסקים שו"ת ג 09:00 12:00 101 ברגלס פרופ' ישיב ערן
  א' 1011.4390.01 תיאוריה כלכלית בעידן הכלכלה ההתנהגותית שו"ת א 16:00 18:00 009 ברגלס פרופ' שפיגלר רן
  מיני - קורסים
  א' 1011.4557.01 Causal Inference Methods with Applications to Topics in Inno שו"ת א 14:00 16:00 009 ברגלס Prof SCHANKERMAN MARK
  מפגש ב- 16/12/18
  א' 1011.4557.01 Causal Inference Methods with Applications to Topics in Inno שו"ת א 14:00 16:00 009 ברגלס Prof SCHANKERMAN MARK
  מפגש ב- 23/12/18
  א' 1011.4557.01 Causal Inference Methods with Applications to Topics in Inno שו"ת א 14:00 16:00 009 ברגלס Prof SCHANKERMAN MARK
  מפגש ב- 30/12/18
  א' 1011.4557.01 Causal Inference Methods with Applications to Topics in Inno שו"ת א 14:00 16:00 009 ברגלס Prof SCHANKERMAN MARK
  מפגש ב- 6/1/19
  א' 1011.4557.01 Causal Inference Methods with Applications to Topics in Inno שו"ת ד 14:00 16:00 101 ברגלס Prof SCHANKERMAN MARK
  מפגש ב- 19/12/18
  א' 1011.4557.01 Causal Inference Methods with Applications to Topics in Inno שו"ת ד 14:00 16:00 101 ברגלס Prof SCHANKERMAN MARK
  מפגש ב- 9/1/19
 • הקורס יתקיים בתאריכים 16/12/18-9/1/19
 • א' 1011.4558.01 Frictions in Macroeconomics שו"ת א 13:00 16:00 009 ברגלס פרופ' חיימוביץ ניר
  מפגש ב 18/11/18
  א' 1011.4558.01 Frictions in Macroeconomics שו"ת ב 16:00 19:00 101 ברגלס פרופ' חיימוביץ ניר
  מפגש ב 19/11/18
  א' 1011.4558.01 Frictions in Macroeconomics שו"ת ג 16:00 19:00 101 ברגלס פרופ' חיימוביץ ניר
  מפגש ב- 20/11/18
  א' 1011.4558.01 **Frictions in Macroeconomics שו"ת ד 09:00 12:00 101 ברגלס פרופ' חיימוביץ ניר
  מפגש ב 21/11/18
 • הקורס יתקיים בתאריכים 18/11/18-21/11/18
 • א' 1011.4551.01 Human Capital and Economic Growth שו"ת א 09:00 11:00 101 ברגלס prof. David Weil
  מפגש 23/12/18
  א' 1011.4551.01 Human Capital and Economic Growth שו"ת א 09:00 11:00 101 ברגלס prof. David Weil
  מפגש 30/12/18
  א' 1011.4551.01 Human Capital and Economic Growth שו"ת ד 09:00 11:00 101 ברגלס prof. David Weil
  מפגש 26/12/18
  א' 1011.4551.01 Human Capital and Economic Growth שו"ת ד 09:00 11:00 101 ברגלס prof. David Weil
  מפגש 2/1/19
  א' 1011.4551.01 Human Capital and Economic Growth שו"ת ה 09:00 11:00 101 ברגלס prof. David Weil
  מפגש 27/12/18
  א' 1011.4551.01 **Human Capital and Economic Growth שו"ת ה 09:00 11:00 101 ברגלס prof. David Weil
  מפגש ב 3/1/19
 • הקורס יתקיים בתאריכים 23/12/18-3/1/19
 • סדנאות
  א' 1011.5000.01 סדנת דוקטורנטים** סדנה א 12:00 14:00 101 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
 • הסדנא מיועדת לתלמידי דוקטורט בלבד
 • א' 1011.5108.01 סדנה בתאוריה כלכלית סדנה ג 14:00 16:00 101 ברגלס ד"ר בירד דניאל
  א' 1011.5101.01 סדנא בכלכלה יישומית סדנה ב 14:00 16:00 101 ברגלס ד"ר זלצר דן
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive