מערכת שעות - סמסטר א' - תואר שני

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים הערה
תואר שני
בית הספר לכלכלה
מערכת שעות - תש"ף - סמסטר א'
קורסי חובה
א' 1011.4111.01 תאוריה מיקרו כלכלית שו"ת א 09:00 12:00 001 ברגלס פרופ' נאמן צבי
א' 1011.4111.02 תאוריה מיקרו כלכלית שו"ת ג 09:00 12:00 001 ברגלס פרופ' נאמן צבי
א' 1011.4116.01 תאוריה מאקרו כלכלית א'** שו"ת ה 10:30 14:15 ד"ר פתיר אסף
 • הקורס מתקיים באוניברסיטה העברית, ירושלים
 • א' 1011.4205.01 אקונומטריקה א'** שו"ת ה 15:30 20:15 ד"ר בן משה דן
 • הקורס מתקיים באוניברסיטה העברית, ירושלים. בקורס יש הפסקה
 • קורסי בחירה
  א' 1011.4686.01 החלטות בתנאי אי ודאות שו"ת א 10:00 12:00 101 ברגלס פרופ' גלבוע יצחק
  א' 1011.4421.01 יישומי למידת מכונה במחקר כלכלי שו"ת א 18:00 21:00 101 ברגלס ד"ר זלצר דן
  א' 1011.4422.01 אי שוויון כלכלי שו"ת ג 09:00 12:00 101 ברגלס ד"ר דניאלי אורן
  מיני - קורסים
  א' 1011.4715.01 Voting in Legislatures and Committees: Theory and Applicatio שו"ת א 14:00 17:00 009 ברגלס פרופ' מולדובאנו בני
  מפגש ב- 22/12/19
  א' 1011.4715.01 Voting in Legislatures and Committees: Theory and Applicatio שו"ת ג 16:00 19:00 101 ברגלס פרופ' מולדובאנו בני
  מפגש ב- 24/12/19
  א' 1011.4715.01 Voting in Legislatures and Committees: Theory and Applicatio שו"ת ג 16:00 19:00 101 ברגלס פרופ' מולדובאנו בני
  מפגש ב- 31/12/19
  א' 1011.4715.01 Voting in Legislatures and Committees: Theory and Applicatio שו"ת א 14:00 16:00 101 ברגלס פרופ' מולדובאנו בני
  מפגש ב- 5/1/20
  א' 1011.4715.01 Voting in Legislatures and Committees: Theory and Applicatio שו"ת ג 16:00 19:00 101 ברגלס פרופ' מולדובאנו בני
  מפגש ב- 7/1/20
 • הקורס יתקיים בתאריכים 22/12/19- 07/1/20
 • א' 1011.4620.01 נושאים בהסטוריה כלכלית שו"ת ג 16:00 19:00 101 ברגלס פרופ' מוקיר יואל
  מפגש ב 3/12/19
  א' 1011.4620.01 נושאים בהסטוריה כלכלית שו"ת א 14:00 17:00 009 ברגלס פרופ' מוקיר יואל
  מפגש ב 8/12/19
  א' 1011.4620.01 נושאים בהסטוריה כלכלית שו"ת ג 16:00 19:00 101 ברגלס פרופ' מוקיר יואל
  מפגש ב- 10/12/19
  א' 1011.4620.01 נושאים בהסטוריה כלכלית** שו"ת א 14:00 17:00 009 ברגלס פרופ' מוקיר יואל
  מפגש ב- 15/12/19
 • הקורס יתקיים בתאריכים 3-15/12/19
 • סדנאות
  א' 1011.5000.01 סדנת דוקטורנטים** סדנה א 12:00 14:00 101 ברגלס ד"ר וייסבורד שרית
 • הסדנא מיועדת לתלמידי דוקטורט בלבד
 • א' 1011.5108.01 סדנה בתאוריה כלכלית סדנה ג 14:00 16:00 101 ברגלס ד"ר בירד דניאל
  פרופ' אליעז כפיר
  א' 1011.5101.01 סדנא בכלכלה יישומית סדנה ב 14:00 16:00 101 ברגלס ד"ר זלצר דן
  ד"ר דניאלי אורן
  א' 1011.4632.01 סדנא בארגון תעשייתי סדנה ד 12:00 14:00
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive