לוח מבחנים - סמסטר ב' - תואר שניסוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   10114101   תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'   ב'   מועד א : 27/04/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 24.04.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 04/06/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 01.06.2020 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   10114104   תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב**   ב'   מועד א : 15/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 12.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 12/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 09.08.2020 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   10114108   תיאוריה מאקרו כלכלית ב'   ב'   מועד א : 05/07/2020 בשעה : 14:00 ; תאריך לקיחה 05.07.2020 שעת לקיחה 14:00

מועד ב : 03/09/2020 בשעה : 14:00 ; תאריך לקיחה 03.09.2020 שעת לקיחה 14:00

עבודה   10114218   אקונומטריקה 2   ב'   01/09/2020  09:00     
עבודה   10114390   תיאוריה כלכלית בעידן הכלכלה ההתנהגותית   ב'   09/08/2020  09:00     
עבודה   10114603   סוגיות עדכניות בכלכלת עבודה אמפירית   ב'   18/06/2020  09:00     
בחינת בית   10114694   סחר חוץ והשקעה חיצונית   ב'   מועד א : 24/05/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 21.05.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 25/06/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 22.06.2020 שעת לקיחה 09:00

עבודה   10114700   עיצוב מכניזמים   ב'   09/08/2020  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive