יום עיון בנושא "שוק העבודה בישראל"

17 בנובמבר 2019, 10:00 
 
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

ביום העיון יוצגו עבודות שמומנו ע"י הפורום במסגרת קול קורא שיצא בשנה שעברה.

 יוצגו גם עבודות חברי סגל ותלמידים של ביה"ס

בנוסף תהיה הרצאת אורח של ד"ר קרנית פלוג בנושא שוק העבודה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive