חופשת סמסטר 2019

"השבוע בכלכלה" ישוב להתפרסם עם תום חופשת הסמסטר

16 ביוני 2019, 8:00 
בית הספר לכלכלה 
חופשת סמסטר

"השבוע בכלכלה" ישוב להתפרסם עם תום חופשת הסמסטר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive