חופשת סמסטר 2017

29 בינואר 2017, 8:00 
בית הספר לכלכלה 
חופשת סמסטר

"השבוע בכלכלה" ישוב להתפרסם עם תום חופשת הסמסטר

חופשה נעימה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive