אורחי השבוע בכלכלה 3.03.2019-7.03.2019

Prof. Matthias Blonski• Goethe University♦ Prof. Limor Golan•Washington University♦Prof. Uzi Segal•Boston College​♦Dr. Marie Vasek•University of  New Mexico

03 במרץ 2019, 8:00 
The Eitan Berglas School of Economics 
 

Prof. Matthias Blonski

Prof. Matthias Blonski

Goethe University

17.09.2018-31.03.2019

Economic Theory Workshop >>

Limor Golan

Prof. Limor Golan

Washington University

1.03.2019-31.03.2019

Applied Economics Workshop >>

Uzi Segal

Prof. Uzi Segal

Boston College

3.03.2019-14.06.2019

Economic Theory Workshop >>
Marie Vasek

Dr. Marie Vasek

University of  New Mexico

7.03.2019-13.03.2019

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Boston College
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive