אורחי השבוע בכלכלה 13.1.2019-17.1.2019

Prof. Matthias Blonski•Goethe University♦ Prof. Antonio Ciccone •UPF, CREI

13 בינואר 2019, 8:00 
The Eitan Berglas School of Economics 
 

Prof. Matthias Blonski

Prof. Matthias Blonski

Economic Theory Workshop

Visitors 2017-18

Goethe University
17.09.2018-31.03.2019
faculty Prof. Antonio Ciccone

Applied Economics Workshop

UPF, CREI
14.01.2019
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive