מסלולים חדשים לתשפ"א

  • סטטיסטיקה וחקר ביצועים וכלכלה במסלול למדעי המידע
  • כלכלה ופסיכולוגיה במסלול כלכלה התנהגותית

מטרת התכנית

מסלול לימודים חדש במסגרת השילוב הדו חוגי בכלכלה וסטטיסטיקה וחקר ביצועים לתואר ראשון ,שיקנה ידע בתחום הכלכלה והסטטיסטיקה בדגש על נושא מדעי המידע. התחום של נתוני עתק (Big Data) הפך בשנים האחרונות לנושא משמעותי שהולך וגדל בתוך תחומי המחקר בכלכלה ובסטטיסטיקה. התחום הוא במהותו אינטרדיסציפלינרי היות והוא דורש הבנה טובה של כלים סטטיסטיים לעיבוד וניתוח נתונים וגם את ההבנה האקונומטרית שמשתמשת בכלים מתקדמים על מנת להבחין בין מתאם מקרי לבין סיבתיות.המסלול המוצע משלב בין לימודי חובה בשני החוגים, המבטיחים הבנה יסודית ומשמעותית של כל אחד מן התחומים עם  התמחות משמעותית בנושא נתוני עתק

enlightenedהמשך הלימודים  במסלול מותנה בעמידה בתנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 

מבנה תכנית הלימודים דו-חוגית בסטטיסטיקה

וחקר ביצועים וכלכלה במסלול למדעי המידע

 

*** שנה א' ***

סמסטר א' - חובה

דרישות קדם

היקף בש"ס

שם הקורס

מס' הקורס

מש'

ת

ש

---

 

1

3

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

0365.1101

---

 

2

2

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים

0365.1800

---

 

2

3

אלגברה לינארית 1ב'

0366.1119

---

 

2

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

0366.1121

---

 

2

3

יסודות הכלכלה

1011.1102

 

 

9

סה״כ כלכלה

 

 

15

סה״כ סטטיסטיקה

 

 

24

סה"כ

סמסטר ב' - חובה

דרישות קדם

היקף בש"ס

שם הקורס

מס' הקורס

מש'

ת

ש

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר באישור המרצה, מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה. ניתן ללמוד במקביל

 

2

3

מבוא לסטטיסטיקה

0365.1813

חדו"א 1ב'

 

2

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

0366.1122

אלגברה ליניארית 1ב'

 

1

3

אלגברה ליניארית 2ב'

0366.1120

לימוד בעבר או במקביל של יסודות הכלכלה וחדו"א 1ב

 

 

2

המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית

1011.2110

ציון עובר ביסודות הכלכלה - לא יאוחר ממועד ב'
נבחן בחדו"א 1
לימוד במקביל של חדו"א 2

 

2

3

 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות

1011.2103

 

 

12

סה״כ כלכלה

 

 

10

סה״כ סטטיסטיקה

 

 

22

סה"כ

 

*** שנה ב' ***

סמסטר א' + ב'- חובה

דרישות קדם[1]

היקף בש"ס

שם הקורס

מס' הקורס

מש'

ת

ש

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב, הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או
הסתברות לדו-חוגי במקביל

 

1

3

מודלים סטטיסטיים א'

0365.2305

מודלים סטטיסטיים א'

 

1

3

מודלים סטטיסטיים ב'

0365.3109

חדו"א 1א' או חדו"א1ב', אלגברה לינארית 1א' או אלגברה ליניארית 1ב'

 

1

3

חקר ביצועים 1

0365.2302

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות וגם חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

4

2

3

הסתברות לדו-חוגי [2]  

0365.2816

ציון עובר חדו"א 1ב'+2ב'

לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'

 

2

3

מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

1011.2109

ציון עובר בחדו"א 1ב' ו-2ב', לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
לימוד בעבר או במקביל  של המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית ומיקרו כלכלה ב'

 

1

3

מאקרו  כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

1011.2102

ציון עובר בקורסי החובה של שנה א', חדו"א 1ב'+2ב' מבוא להסתברות
לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה ב'

 

2

3

מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

1011-2104

ציון עובר בקורסי החובה של שנה א', חדו"א 1ב'+2ב' מבוא להסתברות
לימוד בעבר וזכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'

 

1

3

 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

1011.2105

ציון עובר במבוא להסתברות לכלכלנים א'+ב', חדו"א 1ב'
נבחן בחדו"א 2ב'
לימוד בעבר או במקביל  של מיקרו כלכלה א'

 

2

4

מבוא לאקונומטריקה

1011.2106

 

 

24

סה״כ כלכלה

 

16

17

סה״כ סטטיסטיקה

 

 

41

סה"כ

 

*** סטטיסטיקה שנים ב' ו-ג' ***

סמסטר א' + ב' - חובה

דרישות קדם

היקף בש"ס

שם הקורס

מס' הקורס

מש'

ת

ש

מבוא לסטטיסטיקה, מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה הסתברות למדעים, או הסתברות לדו-חוגי או הסתברות למתמטיקאים או קורס הסתברות אחר באישור המרצה

 

2

3

חישוב סטטיסטי

0365.2101

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי

 

2

3

תיאוריה סטטיסטית

0365.2103

מבוא לתהליכים סטוכסטים

 

 

2

סמינר בהסתברות

או

0365.3211

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי
רגרסיה או תכנון ניסויים וניתוח שונות

 

 

2

סמינר בסטטיסטיקה 1

או

0365.3344

חקר ביצועים 1

 

 

2

סמינר בחקר ביצועים 1

0365.3421

 

 

12

 

 

קורסי סטטיסטיקה-חובה במסלול

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי, אלגברה לינארית 1א'

 

 

3

מבוא לתהליכים סטוכסטים

0365.2111

תיאוריה סטטיסטית חישוב סטטיסטי  במקביל

 

 

3

מבוא ללמידה סטטיסטית

0365.3130

 מבוא כללי למדעי המחשב או  מבוא מורחב למדעי המחשב או מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים,

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות (במקביל),

חקב"צ 1 או מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים במקביל

 

1

3

מבנה נתונים ואלגוריתמים

0365.2303

 

 

10

סה"כ חובה במסלול סטטיסטיקה

 

*** שנה ג׳ כלכלה ***

קורסי כלכלה שנה ג- חובה במסלול

כל קורסי החובה של שנה א' ,

וציון עובר במבוא לאקונומטריקה

 

 

3

כלכלה בעולם ה- Big Data

1011.3193  

ציון עובר בכל קורסי החובה

 

 

4

סמינר ייעודי  חדש למסלול

 

 

 

 

5

 

בחירה מאשכול קורסים בתחום מדעי הנתונים מיחידות אחרות באוניברסיטה

 

 

 

12

סה״כ חובה במסלול כלכלה

 

 

      34

סה"כ

בחירה

דרישות קדם

היקף בש"ס

שם הקורס

מס' הקורס

חובה ללמוד קורס באנגלית, אם לא נלמד בכלכלה

 

3

קורסי בחירה בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

0365.xxxx

ציון עובר בקורסי החובה של שנה א' + דרישות ייחודיות לכל קורס - פירוט ברשימת קורסי הבחירה

חובה קורס באנגלית, אם לא נלמד בפסיכולוגיה

 

3

קורסי בחירה בכלכלה 

.xxxx1011

 

לסטודנטים יוצע אשכול בחירה של קורסים שאינם מוצעים לסטודנטים במסלול הדו-חוגי הרגיל. אשכול זה יכלול:

קורסים למוסמך בכלכלה:

  • אקונומטריקה  למוסמך א' - 4 ש"ס
  • אקונומטריקה למוסמך ב' -4 ש"ס
  • תיאוריה מיקרו כלכלית - 6 ש"ס

קורסים מחוגים אחרים  באוניברסיטה (באישור היחידות) ,כמפורט להלן:

  • 1221.7024 כריית מידע עסקי- הפקולטה לניהול (על בסיס מקום פנוי)- 3 ש"ס
  • 1221.7023 ניסויים עסקיים דיגיטליים מקוונים- הפקולטה לניהול (על בסיס מקום פנוי)- 2 ש"ס
  • 0349-1606 מבוא לגיאואינפורמטיקה א' - מדעים מדויקים/גיאוגרפיה וסביבת האדם (על בסיס מקום פנוי)- 2 ש"ס
  • 0571.2120 תכנון מערכות בסיסי נתונים - הנדסה/הנדסת תעשייה (3 מקומות)- 4 ש"ס (משקל 3.5 ש"ס)

 


[1] בדרישות הקדם קורסי החובה מוצגים בשמם המקוצר

[2] לחילופין, ניתן ללמוד את הקורס הסתברות למדעים ( 4 ש''ס).

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>