מידע לתלמידים חדשים - תשע"ט

המידע בעמוד זה נועד לסייע בהערכות לקראת תחילת הלימודים וסדרי הרישום לקורסים ואינו  מחליף את הידיעון

  • כנס תלמידים חדשים
  • תכנית הלימודים
  • רישום לקורסי אנגלית וחטיבות
  • פתיחה קוד שירותי מחשב
  • מזכירות סטודנטים
  • חוברת מידע לתלמידים חדשים
  • מערכת שעות
כנס תלמידים חדשים תשע"ט

כנס סטודנטים חדשים  שהתקבלו לסמסטר ב' תשע"ט יתקיים:

ביום ראשון 24.02 , בשעה 10:00, באולם 101, בניין ברגלס

(כניסה משער 4 או שער 16).

 בכנס תינתן סקירה של תכנית הלימודים בכלכלה, הסבר של תקנון הפקולטה למדעי החברה

 ונהלי ההרשמה לקורסים.

 

 תכנית הכנס:

 דברי ברכה  ומבנה תכנית הלימודים: יועצת תואר ראשון- גליה עפר

 נהלים ורישום לקורסים: רכזת מזכירות כלכלה- ציונה מדר 

 

רישום לקורסי כלכלה:

הרישום יתקיים  ב-24.02.2019 במזכירות בית הספר בסיום הכנס

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive