מידע לתלמידים חדשים - תש"ף

המידע בעמוד זה נועד לסייע בהערכות לקראת תחילת הלימודים וסדרי הרישום לקורסים ואינו  מחליף את הידיעון

להורדת חוברת המידע  >>

  • כנס תלמידים חדשים
  • קורס ריענון במתמטיקה
  • תכנית הלימודים
  • רישום לקורסי כלכלה
  • רישום לקורסי אנגלית וחטיבות
  • פתיחה קוד שירותי מחשב
  • מזכירות סטודנטים
כנס תלמידים חדשים תש"ף

כנס סטודנטים חדשים  שהתקבלו לסמסטר א' תש"ף יתקיים:

ביום שלישי , 3 בספטמבר, ג' תשרי

בשעה 10:00, באולם 012 בניין ברגלס

(כניסה משער 4 או שער 16)

 בכנס תינתן סקירה של תכנית הלימודים בכלכלה, הסבר של תקנון הפקולטה למדעי החברה ונהלי ההרשמה לקורסים


תכנית הכנס:

דברי ברכה : ראש בית הספר לכלכלה  פרופ' רן שפיגלר

מבנה תכנית הלימודים : ראש תכנית תואר ראשון ד"ר משה חזן

 נהלים ורישום לקורסים: רכזת מזכירות כלכלה  ציונה מדר 


 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive