קורס "שיטות מתמטיות בכלכלה" – קיץ תשע"ט

שיטות מתמטיות בכלכלה ,מס' הקורס: 1011.4605

שם המרצה: פרופ' יוני סטאנצ'סקו  

היקף: 5 שעות (שו"ת)

סילבוס >>

הקורס הינו דרישת קדם לקורסי החובה של התואר השני בכלכלה, ומיועד לאלו שיתחילו לימודיהם בתואר השני בתשע"ט.​

הקורס יתקיים בימים א' ו-ג', בין התאריכים 14.7.19 – 10.9.19, בשעות 15:00 – 20:00.

 

מידע לגבי אופן הרישום לקורס לתלמידים חדשים, יצורף להודעת הקבלה.

 

תלמידים , שסיימו השלמות לתואר השני, או תלמידים לתואר שני ושלישי בפקולטה לניהול, הנדרשים ללמוד קורס זה, מתבקשים לפנות למזכירות תארים מתקדמים, כדי להסדיר את רישומם.

עלות הקורס (כולל תשלומים נלווים) כ-  2,566 ש"ח צמוד למדד יוני 2018 (הסכום הקובע יהיה זה שיידרש ע"י מדור שכר-לימוד).

 

להלן תאריכי השיעורים:

ראשון

שעות

שלישי 

שעות

14.7

15:00 – 20:00

16.7

15:00 – 20:00

21.7

15:00 – 20:00

23.7

15:00 – 20:00

28.7

15:00 – 20:00

30.7

15:00 – 20:00

4.8

15:00 – 20:00

6.8

15:00 – 20:00

11.8

אין שיעור– ט' באב

13.8

15:00 – 20:00

18.8

אין שיעור

20.8 אין שיעור

25.8

אין שיעור– חופשה מרוכזת

27.8

אין שיעור– חופשה מרוכזת

1.9

15:00 – 20:00

3.9

15:00 – 20:00

8.9

15:00 – 20:00 10.9 15:00 – 20:00

 

שיעור השלמה לשיעור ט' באב:

 

שני

שעות

12.8

15:00 – 20:00
 

מועדי הבחינות:

מועד א' –    יום ב'    23.09.19 שעה 14:00

מועד ב' –    יום ג'    22.10.19 שעה 14:00

 
בשאלות נא לפנות למזכירות תארים מתקדמים: econgrad@tauex.tau.ac.il

טל'- 03-6409903

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive