בקשה לביטול או רישום מאוחר לקורסים

לא ניתן לרשום תלמיד שלא הסדיר שכר לימוד.

בשיעורי החובה יש לבחור שיעור ותרגיל ולהקפיד שהתרגיל יהיה שייך לאותה קבוצת שיעור.

תשובות לבקשה ניתן לראות במערכת השעות או בהחלטות יחידתיות ב"מידע אישי לתלמיד".

 

הצהרה

יש לקרוא בעיון את התוכן ההצהרה

1. ידוע לי, כי חלה עלי החובה לבדוק כי הנני עומד בדרישות הקדם לקורסים אליהם אני  מבקש להרשם וכי קורס שאינני עומד בדרישת הקדם אליו יבוטל בכל שלב של הסמסטר.

2. חובה עלי לוודא (במידע אישי לתלמיד) כי הקורסים  שנקלטו במערכת הם  אכן הקורסים אליהם ביקשתי להרשם.

 

* = שדה חובה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive