מלגה על שם אברהם וטובה נוטקיס

המועד האחרון להגשת בקשות למלגה: 1 יוני 2017

27 פברואר 2017
מלגה על שם אברהם וטובה נוטקיס

המועד האחרון להגשת בקשות למלגה: 1 יוני 2017

עמותת עצו”מ מודיעה בזאת על מלגה על שם אברהם וטובה נוטקיס.

רשאים להגיש בקשות למלגה סטודנטים/יות אזרחי/ות ישראל בני/בנות 21 עד 30 שנים, אשר ילמדו בשנת הלימודים תשע”ו בתוכנית מלאה שבה לומדים נשים וגברים יחד, במוסד אקדמי מוכר על ידי המל”ג ו/או ללימודי תעודה במוסד מוכר.

מקבלי המלגה יידרשו להתנדב לפחות שבע שעות שבועיות בעמותת עצו”מ  ו/או במקום אשר יאושר על ידי עצו”מ מראש.
שבע מלגות על סך של 8,000 עד 12,000 ש”ח כל אחת תחולקנה למועמדים מתאימים עצו”מ שומרת על זכותה שלא לחלק את כל המלגות.

עדיפות תינתן למועמדים אשר יציגו מחוייבות קודמת למחוייבות חברתית, פעילות קהילתית והפרות זכויות אדם, אשר השלימו שירות צבאי ו/או אזרחי, ואשר זקוקים לתמיכה כלכלית על מנת להשלים את לימודיהם.

 

להמשף והורדה:  

     

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive