בהצלחה בבחינות תשע"ט סמסטר א

הנחיות לנבחן

09 ינואר 2019
בהצלחה בבחינות

הנחיות  לנבחן

 

מיקום הבחינה 

מפורסם בלוח הבחינות שבאתר בית הספר-https://econ.tau.ac.il/undergrad/exams/sm_a

 

רשימת נבחנים

שיבוץ התלמידים לפי חדרים יתפרסם כחצי שעה לפני תחילת הבחינה בבנין בו מתקיימת הבחינה.

על הנבחן להיבחן רק בחדר שבו שובץ.

 

כניסה לבחינה

על הנבחן להיכנס לחדר הבחינה 10 דקות לפני מועד תחילתה. כניסה לאחר תחילת הבחינה תאושר במקרים מיוחדים באישור המרצה.

 

כרטיס סטודנט/תעודה מזהה

חובה להציג למשגיח בכניסה לבחינה תעודה שאיננה כרטיס אשראי.

 

חפצים אישיים טלפונים ואמצעי תקשורת אלקטרונים

תיקים יונחו בכניסה לחדר הבחינה. טלפון ואמצעים אלקטרונים אחרים יונחו כבויים בתיק התלמיד.

 

חל איסור חמור  להחזיק טלפון בכיס.

במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה, פרט לחומר שהשימוש בו הותר בכתב על ידי  המורה.

 

בעלי התאמות לבחינות

יציגו אישור יחידת הלימוד בפני הבוחן בכתה בה שובצו. את האישור ניתן להדפיס מ"מידע אישי לתלמיד".

 

השתתפות בבחינה

נבחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה ייחשב כמי שנבחן.

נבחן שהחליט לא להבחן לאחר שנכנס לחדר הבחינה, יהא רשאי לעזוב את חדר הבחינה רק כעבור חצי  שעה  ממועד תחילתה. על התלמיד למלא את פרטיו האישיים על גבי המחברת. יש להחזיר את המחברת ואת טופס הבחינה.  ציונו בבחינה יהיה "נכשל".

 

עיון בשאלון הבחינה

 הנבחן יעיין בשאלון הבחינה רק לאחר מתן רשות לכך מאת המשגיח.

על שולחן הנבחן יימצאו רק שאלון הבחינה, מחברת הבחינה וחומר המותר לשימוש בבחינה.

 

מחברת בחינה

עם קבלת מחברת הבחינה, ימלא הנבחן את הפרטים הנדרשים על מחברת הבחינה, במקום  המיועד לכך בלבד. אין לכתוב את השם או כל פרט מזהה אחר בתוך מחברת הבחינה.

נבחן המקבל יותר ממחברת בחינה אחת יציין על גבי כל מחברת את  מספרה מתוך מספר המחברות  הכללי שבידו, לדוגמא: "מחברת 1 מתוך 2, מחברת  2 מתוך 2" וכו'.

כל מחברות הבחינה שבידי הנבחן  תהיינה בפיקוחו ובאחריותו במשך כל הבחינה.

אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה. אין לכתוב מעבר לקו האדום משני צידי הדף.

 

כלי כתיבה

יש לכתוב בעט כחול או שחור, בכתב יד ברור ונקי.

 

טיוטה

נבחן הבוחר לכתוב  טיוטה יעשה זאת בעמוד הימני של דפי מחברת הבחינה ויציין בראש  העמוד "טיוטה". אין להשתמש  בטופס הבחינה או בכל נייר אחר לצורך כתיבת טיוטה.

 

יציאה מחדר הבחינה

באישור הבוחן ולאחר שנרשמה שעת היציאה.  הנבחן חייב  להפקיד את מחברותיו ואת טופס הבחינה בידי המשגיח.

 

החזרת הבחינה

 בתום הבחינה יש להחזיר את מחברות הבחינה יחד עם טופס הבחינה.

הנבחן יקבל  תעודת  הזהוי  שלו מידי המשגיח .

 

יש להישמע לכל הוראה הניתנת ע"י המשגיח בתוקף תפקידו.

נבחן שינהג בניגוד לכללי הוראות אלו,  צפוי להפסקת בחינתו על ידי המורה ואף להעמדה לדין משמעתי.

 

בהצלחה בבחינות!!!

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive