אורחי השבוע בכלכלה 20.05.2018-24.05.2018

Prof.Uzi SegalProf. Daniel ShoagProf. Christian Dustmann•Prof. Daniel F. Heuermann•Dr. Jacob Leshno

20 במאי 2018, 8:00 
The Eitan Berglas School of Economics 
 
Prof. Uzi Segal	Prof. Uzi Segal

Course Info

כפתור לחיצה

Boston College 
22.04.2018-22.05.2018
Prof. Daniel Shoag 	Prof. Daniel Shoag 

Course Info

כפתור לחיצה

 

Harvard
8.05.2018-4.06.2018
Christian Dustman Prof. Christian Dustmann

Applied Economics Workshop

כפתור לחיצה

UCL
21.05.2018
Prof.Daniel F. Heuermann Prof. Daniel F. Heuermann

 

 

University of Regensburg
21.05.2018-24.05.2018
Jacob Leshno Dr. Jacob Leshno

Economic Theory Workshop

Visitors 2017-18

Columbia Business School
22.05.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive