אורחי השבוע בכלכלה 19.11.2017-23.11.2017

Prof. Benny Moldovanu• University of Bonn•Prof. Kjell G. Salvanes •Norwegian School of  Economics •Prof. James Heckman•University of  Chicago

 

19 בנובמבר 2017, 8:00 
The Eitan Berglas School of Economics 
 
Prof. Benny Moldovanu Prof. Benny Moldovanu

Course Info

כפתור לחיצה

 

University of Bonn
5.11.2017-3.12.2017
Prof. Kjell G. Salvanes Prof. Kjell G. Salvanes

Applied Economics

Workshop

Visitors 2017-18

Norwegian School of  Economics 
20.11.2017
James J. Heckman Prof. James Heckman

Departmental Seminar

כפתור לחיצה

University of  Chicago
22.11.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive