אורחי השבוע בכלכלה 11.11.2018-15.11.2018

Prof. Matthias Blonski•Goethe University•Prof. Joel Sobel•UC San Diego

11 בנובמבר 2018, 8:00 
The Eitan Berglas School of Economics 
 

Prof. Matthias Blonski

Prof. Matthias Blonski

Economic Theory Workshop

Visitors 2017-18

Goethe University
17.09.2018-31.03.2019
Joel Sobel Prof. Joel Sobel

Economic Theory Workshop

Visitors 2017-18

 

UC San Diego
12.11.2018
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive